AI วิเคราะห์นิสัยส่วนตัวจากภาพเซลฟี่ ช่วยจับคู่เดท รับสมัครงาน ขายสินค้า มันกำลังรู้จักตัวเรา ดีกว่าเรารู้จักตัวเอง

ทีมนักวิจัยจาก Higher School of Economics University และ Open University จาก Moscow, Russia เสนอรายงานวิจัยอ้างว่า AI สามารถคาดการณ์บุคลิกภาพของแต่ละคนได้ถูกต้องโดยดูจากรูปภาพ

มีผู้อาษาสมัครในโครงการวิจัยนี้ 12,000 คน ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตัวเองเพื่อเอามาสร้างฐานข้อมูล ในขณะเดียวกันก็ทำการอัพโหลดรูปเซลฟี่ของตัวเองเข้าไปในฐานข้อมูลรวมกันมากถึง 31,000 รูป

คำถามในแบบสอบถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง ที่มีการแบ่งแยกในสาขาจิตวิทยา คือ

1. Openness to Experience หรือ การเปิดรับประสบการณ์

2. Conscientiousness หรือ ความพิถีพิถัน

3. Extraversion หรือ ความสนใจต่อสิ่งภายนอก

4. Agreeableness หรือ ความยินยอมเห็นใจ

5. Neuroticism หรือ ความไม่เสถียรทางอารมณ์

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และรูปเซลฟี่ ถูกป้อนให้ AI ทำการศึกษาวิเคราะห์และสร้างโมเดลขึ้นมา มันสามารถบอกได้ว่ารูปถ่ายที่แต่ละคนแสดงอยู่ในภาพ สอดคล้องกับบุคลิกภาพอะไร

แนวทางการทำงานของ AI ที่ศึกษานิสัยส่วนตัวนี้ จะคล้ายกับการวิเคราะห์ของ AI ที่ศึกษารูปภาพจาก X-ray, CT Scan, MRI, Mammogram เพื่อดูว่าเป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคอะไร ซึ่งวันนี้ได้รับการพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่า มีความถูกต้องมากกว่าหมอหรือนักรังสีวิทยา

ทางทีมวิจัยรัสเซียในโครงการนี้ ได้นำรูปถ่ายใหม่ของคนอื่นมาป้อนให้ AI วิเคราะห์ และวันนี้มีรายงานอัตราความถูกต้องประมาณ 58%

ในระยะยาวหากมีการป้อนข้อมูลให้ AI เรียนรู้มากขึ้น มีความละเอียดของข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้น มันจะมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ประโยชน์ที่เด่นชัดของ AI ที่สามารถคาดเดานิสัยส่วนตัวจากรูปภาพ เช่น

ช่วยในบริการการจับคู่เดทแบบออนไลน์ AI ดูรูปภาพแล้วเดาได้ว่าใครเหมาะสมกับใคร บางทีข้อมูลที่ป้อนให้กับเว็บไซต์จับคู่เดทไม่มีความสมบูรณ์ และหลายๆครั้งไม่ใช่ข้อมูลความเป็นจริงทั้งหมด

เจ้าของสินค้าอาจใช้ AI ช่วยในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล ใช้ข้อความที่เข้าถึงแต่ละคนโดยยึดถือตามนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนโดยตรง

นายจ้างสามารถใช้ AI ช่วยพิจารณาว่า ผู้ที่มาสมัครงานแต่ละคนมีความเหมาะสมกับงานที่ต้องการให้ทำมากน้อยแค่ไหน

สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีนิสัยอย่างไร อาจลองไปถาม AI ดูก็ได้

ดูเหมือนว่า ที่มีคนบอกกันมากว่า AI รู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเอง มันจะเป็นเรื่องจริงแล้ว!!!

https://techxplore.com/news/2020-05-artificial-intelligence-personality-judgments-based.html

https://futurism.com/researchers-ai-judge-personality-selfies

 

Leave a Reply