เมื่อ 200 ปีก่อน คนตายก่อนอายุ 40 ปี ผู้คนในปัจจุบันมีอายุขัยเฉลี่ย 72.6 ปี เกิดวันนี้อาจอยู่ยาวไม่ต่ำกว่า 120 ปี เทคโนโลยีทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นได้

กราฟที่นำมาเสนอนี้ได้จาก Our World in Data ในส่วนที่เกี่ยวกับ Life Expectancy หรือ อายุขัยของคนทั่วโลก มีข้อมูลรวบรวมไว้นานกว่าสองร้อยปี

เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน ผู้คนทั่วโลกตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 40 ปี แต่ในปัจจุบันอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกอยู่ที่ 72.6 ปี

ข้อมูลจากทุกภูมิภาคของโลกตั้งแต่ปี 1770 ถึง 2019 แสดงให้เห็นว่า สองร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ ผู้คนมีอายุขัยโดยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นมากกว่าเท่าตัว

-Oceania อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 35 ปี เป็น 79 ปี ในปี 2019

-Europe เพิ่มขึ้นจาก 34 ปี เป็น 79 ปี

-Americas เพิ่มขึ้นจาก 35 ปี เป็น 77 ปี

-Asia เพิ่มขึ้นจาก 27.5 ปี เป็น 73.6 ปี

-Africa เพิ่มขึ้นจาก 26 ปี เป็น 63 ปี

ผู้หญิงทั่วโลกในทุกยุคสมัย มีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากกว่าผู้ชาย

ประเทศยากจน คนอายุสั้นกว่าประเทศร่ำรวย

คนในประเทศแถบแอฟริกากลางมีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 53 ปี ในขณะที่ญี่ปุ่นมีคนอายุยืนโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก คือ 85 ปี

สเปน สวิส อิตาลี ออสเตรเลีย มีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากกว่า 83 ปี โดยสรุปแล้วประเทศรวยๆจะมีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากกว่า 80 ปี

สำหรับประเทศไทย มีตัวเลขจาก TDRI ที่รายงานในปี 2559 ว่า อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 75.3 ปี

Dr. David Sinclair นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังจาก Harvard Medical School เจ้าของหนังสือ Lifespan ซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับกลไกทางชีวภาพอายุมนุษย์มาต่อเนื่องนานกว่ายี่สิบปี มีหลักฐานอ้างอิงพร้อมความเห็นว่า คนที่เกิดในวันนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 120 ปี และอาจนานถึง 150 ปี

มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักลงทุน จำนวนมาก เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องคนในอนาคตจะมีอายุยืนยาวอีกมาก

เทคโนโลยีหลายสาขากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัด เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถทำให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น คือ

-CRISPR & Gene Therapy

-Stem Cell Therapy

-Wnt Pathway Manipulation

-Senolytic Medicines

การทำให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้นในยุคนี้ สามารถแก้ไขหรือรักษากันตั้งแต่พันธุกรรม บำบัดด้วยสเต็มเซลล์ มีเซลล์ดีๆมาทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วของคน และยังมียาใหม่ๆหลายชนิดช่วยรักษาโรคร้ายหลายอย่างที่คร่าชีวิตผู้คนที่มีอายุมาก

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังทำอยู่ ไม่ได้เพียงแค่ทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือตายช้าลงเท่านั้น แต่กำลังมุ่งเน้นทำให้คนมีชีวิตนานขึ้นอย่างมีคุณภาพ…

https://www.diamandis.com/blog/time-to-end-aging?utm_campaign=Tech%20Blog&utm_medium=email&_hsmi=88746819&_hsenc=p2ANqtz-_LtwBfiJlDJ8Uw4T7rfFkPPWVzbumMaGsyTUvH3Zq-_I34ZxcHX9tDQoF-AbfX5nwY69D1w5KYj8DEw2Wqiwz3YQgM6g&utm_content=88746819&utm_source=hs_email

https://www.bostonmagazine.com/health/2019/10/29/david-sinclair/

https://ourworldindata.org/life-expectancy

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s