นาซาให้ทุนนักวิทยาศาสตร์ฮาวาร์ด ศึกษาความก้าวหน้าเทคโนโลยีเอเลี่ยน สแกนท้องฟ้า หามลพิษในบรรยากาศ ถ้ามีอารยธรรม อาจใช้พลังงานโซลาร์

National Aeronautics and Space Administration หรือที่มักจะเรียกอย่างย่อว่า NASA ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ทุนกับสถาบัน SETI มาอย่างต่อเนื่องนานกว่าสามสิบปี

SETI หรือ “Search for Extraterrestrial Intelligence” เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และทำการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโดยตรง หัวข้อที่ทำการศึกษา เช่น ชีวิตในจักวาล ดาราศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์อวกาศ โดยแสดงให้เห็นภาพใหญ่โดยรวมของอวกาศ

แต่สำหรับโครงการใหม่ที่นาซาประกาศให้ทุนนักดาราศาสตร์จากฮาวาร์ด และนักวิทยาศาสตร์อีกหลายสถาบัน เป็นโครงการที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะมากขึ้น เพราะตั้งเป้าจะสแกนท้องฟ้าเพื่อหาร่องรอยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาว

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หากเอเลียนมีอารยธรรมที่ก้าวหน้า อาจทำอะไรเหมือนมนุษย์บนโลก เช่น สร้างมลพิษทางอุตสาหกรรมในบรรยากาศ มีแสงไฟในเมือง ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ หรืออาจมีฝูงดาวเทียมจำนวนมาก ฯลฯ

นักดาราศาสตร์สามารถสแกนท้องฟ้าได้ไกล ไปดูดาวเคราะห์ที่มีอยู่มากมายที่ไม่ได้จัดเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักวาล มันอาจเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ก่อตัวของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้

ในการศึกษาเบื้องต้น จะมีการสแกนท้องฟ้าเพื่อหาสัญญาณแผงโซลาร์และมลพิษต่างดาว ซึ่งตั้งข้อสมมุติฐานว่า เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่รู้จักใช้เทคโนโลยีจะทำกัน

ดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด คือ Proxima Centauri ตำแหน่งของดาวดวงนี้ถูกล็อกไว้ ด้านหนึ่งเป็นกลางวันถาวร และอีกด้านหนึ่งเป็นกลางคืนถาวร

หากมีมนุษย์ต่างดาวที่มีอารยธรรมบนดาวดวงนี้ เอเลี่ยนคงต้องการให้ด้านที่เป็นกลางคืนถาวรมีอากาศอุ่นขึ้น อาจมีการติดตั้งแผงโซลาร์ไว้ด้านที่เป็นกลางวันถาวร และทำการถ่ายโอนพลังงานจากด้านกลางวันมาใช้ด้านกลางคืน

นักดาราศาสตร์หวังว่าจะได้เห็นแสงสะท้อนพระอาทิตย์จากแผงโซลาร์

มีสิ่งที่ไม่รู้ และไม่มีคำตอบที่มีเหตุผลมากมาย โลกเคยได้รับสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศและไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่

คงไม่มีใครบอกได้ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมเพียงชนิดเดียวในจักวาล!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/SETI_Institute#:~:text=SETI%20stands%20for%20the%20%22search%20for%20extraterrestrial%20intelligence%22.

Leave a Reply