อัตราการเกิดประชากรลดลงทั่วโลก สาเหตุ: แรงงานหญิง การคุมกำเนิด ญี่ปุ่น ไทย สเปน จะมีคนน้อยลง 50% 2035 จีนมีขนาด GDP ใหญ่ที่สุดในโลก

มูลนิธิ บิลและเมลินดา เกตส์ ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยเกี่ยวกับประชากรโลก และมีรายงานตีพิมพ์ใน The Lancet เมื่อวันที่ 14-07-2020 มีข้อมูลน่าตกใจที่พบจากรายงานนี้หลายเรื่อง คือ

-ปี 2064 เป็นปีที่โลกถึงจุดพีคของการมีประชากรมากที่สุด คือ 9,730 ล้านคน หลังจากนั้นจะมีประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงปี 2100 ประชากรโลกจะลดลงเหลือ 8,790 ล้านคน

-ปี 2100 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรก คือ

1. อินเดีย 1,090 ล้านคน

2. ไนจีเรีย 791 ล้านคน

3. จีน 732 ล้านคน

4. อเมริกา 336 ล้านคน

5. ปากีสถาน 248 ล้านคน

-โครงสร้างสัดส่วนประชากรช่วงอายุต่างๆของหลายประเทศจะเปลี่ยนไปมาก ในปี 2100 ทั่วโลกจะมีคนที่อายุมากกว่า 65 ปี รวม 2,370 ล้านคน และมีคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี รวม 1,700 ล้านคน

-ภายในปี 2050 จะมี 151 ประเทศที่มีอัตราการเกิดของประชากรน้อยกว่าอัตราการตายของประชากร

-ภายในปี 2100 จะมี 183 ประเทศที่มีอัตราการเกิดของประชากรน้อยกว่าอัตราการตายของประชากร

-หากเทียบกับประชากรของแต่ละประเทศในปี 2017 กับประชากรที่มีภายในปี 2100 จะมี 23 ประเทศที่มีประชากรลดน้อยลงมากกว่า 50% ซึ่งรวมถึงประเทศ ญี่ปุ่น ไทย และสเปน

-ภายในปี 2035 ประเทศจีนจะมี GDP หรือขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก แซงหน้าสหรัฐอเมริกา แต่มีการคาดการณ์ต่อไปว่า อเมริกาจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งอีกครั้งภายในปี 2098

มีการตีความถึงสาเหตุที่ทำให้ประชากรโลกลดลงเพราะ ยังคงมีแนวโน้มชัดเจนเรื่องผู้หญิงทั่วโลกได้รับการศึกษามากขึ้น เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานมากขึ้น การคุมกำเนิดทำให้อัตราการเกิดของประชากรลดลง

มีผลการวิจัย และรายละเอียดการวิจัยตามลิงก์ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext#seccestitle10

อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกที่ลดลง น่าจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม คนน้อยลงทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยลง

แต่โลกกำลังจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้น จะสร้างความเปลี่ยนครั้งใหญ่ในสังคมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

https://futurism.com/global-birth-rates-falling-precipitiously

Leave a Reply