ขยะพลาสติก ปัญหาใหญ่สิ่งแวดล้อม 2040 ขยะ 1,300 ล้านตัน ในดินและทะเล จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย ตัวการใหญ่ มลพิษขยะพลาสติกล้นโลก

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Leeds ทำการวิจัยและประเมินสิ่งที่โลกจะได้เจอจากปัญหาขยะพลาสติกในปี 2040 พบว่า หากไม่มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรจริงจัง จะมีขยะพลาสติกประมาณ 1,300 ล้านตันถูกทิ้งไว้บนดินและในมหาสมุทร

แต่มีการประเมินว่า หากร่วมมือกันแก้ปัญหามลพิษพลาสติกจริงจัง ก็จะมีขยะพลาสติกในยี่สิบปีข้างหน้าลดลงเหลือประมาณ 710 ล้านตัน

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด

แนวทางการลดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่ต้องช่วยกันทำ เช่น

-ลดการผลิตและใช้พลาสติก

-ใช้กระดาษแทนพลาสติก พยายามลดส่วนผสมของพลาสติกในการผลิตวัสดุต่างๆ

-ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้

-สนับสนุนโครงการเก็บขยะพลาสติกจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ประชากรระดับกลางและต่ำ

-พลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ต้องมีวิธีการกำจัดขยะอย่างมีระบบ ไม่ปล่อยทิ้งให้มันกลับไปเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม

-ลดหรือห้ามการส่งออกขยะพลาสติก แต่ละประเทศต้องหาทางกำจัดขยะของตัวเอง

พลาสติกที่นำมาใช้แบบครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก ในสิบปีข้างหน้าจะมีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 40%

ช่วงการระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้มีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมากขึ้น สร้างปัญหาใหญ่กับระบบบริหารจัดการขยะพลาสติกในปัจจุบัน

ในรายงานปี 2015 ที่ศึกษาปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร พบว่าประเทศที่เป็นตัวการใหญ่ในการสร้างปัญหา คือ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

จีนเป็นประเทศที่สร้างมลพิษขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

ถ้าต้องการส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไป ต้องช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นปัญหาออกไปให้ได้มากที่สุด และลดการสร้างปัญหาใหม่

ทำลายขยะเก่า อย่าสร้างขยะใหม่!!!

https://www.cnbc.com/2020/07/23/enormous-amount-of-plastic-will-fill-oceans-and-land-by-2040-report.html

https://www.bbc.com/news/science-environment-53521001

Leave a Reply