Align เปิดศูนย์อบรมทันตแพทย์ในประเทศไทย โอกาสดีสำหรับการเรียนรู้ฝึกฝนเทคโนโลยีใหม่

คุณศศิธร เทียนทอง กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Align Technology กับงานเปิดศูนย์อบรมแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นศูนย์อบรมสำหรับทันตแพทย์เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทย

ธุรกิจ 4.0 ขอขอบคุณที่เชิญไปร่วมงานครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการทันตแพทย์

Align Technology เป็นผู้ออกแบบและผลิต Invisalign ซึ่งเป็นระบบจัดฟันแบบใส และยังเป็นผู้ออกแบบเครื่องและระบบสแกนภายในช่องปาก iTero และซอฟท์แวร์ CAD/CAM

การจัดฟันยุคนี้ ถูกพลิกโฉมเป็นการจัดฟันและทันตกรรมบูรณะแบบดิจิทัล

ก่อนที่ใครจะเริ่มจัดฟัน จะเริ่มจากการถ่ายภาพหน้าตรงที่เห็นภาพฟันของตัวเอง หลังจากนั้นคอมที่ใช้เทคโนโลยี AI จะทำการประมวลผลว่า หากมีการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลักษณะฟันจะออกมาอย่างไร พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ Before และ After ต่างกันอย่างไร

การรักษาและขบวนการจัดฟันยุคใหม่ ทันตแพทย์มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นมาก สามารถแสดงความก้าวหน้าในการรักษาทุกขั้นตอนให้ผู้จัดฟันได้

โครงสร้างของฟันภายในช่องปาก มีภาพสแกนสามมิติ แสดงให้ว่ามีปัญหาอะไร เช่น ฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น ฟันสบไขว้ ฟันห่าง ฟันสบเปิด ฟันซ้อน และมีรายละเอียดแผนการจัดฟันครบถ้วน

ระหว่างขบวนการจัดฟัน หากมีฟันซี่ไหนที่อยู่ในตำแหน่งผิดเพี้ยนจากแผนการจัดฟันที่วางไว้ แม้จะผิดเพียงเล็กน้อยระดับมิลลิเมตร คอมพิวเตอร์ก็ตรวจจับได้ และรายงานให้ทันตแพทย์ทำการแก้ไขจัดการได้ทันที

Invisaligh ซึ่งเป็นอุปกรณ์จัดฟันแบบใส มีความถูกต้องแม่นยำสูงมาก

การจัดฟันแบบใส แตกต่างจากการใช้เหล็กจัดฟันแบบดั้งเดิม

การจัดฟันแบบใส แทบจะมองไม่เห็น ง่ายต่อการถอดและสวมใส่ไม่ต้องใส่ตลอดเวลา สามารถถอดออกเพื่อกินอาหารที่ชอบได้ และมีระยะเวลาการรักษาที่ชัดเจน

เทคโนโลยีที่ Align Technology มีให้กับทันตแพทย์ เป็นเรื่องใหม่ที่ทันตแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมจะไม่สามารถทำงานกับเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ได้

การเปิดตัวศูนย์อบรมของ Align Technology ในกรุงเทพฯครั้งนี้ ทำให้ทันตแพทย์ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ของโลกได้รวดเร็วขึ้น และผลประโยชน์ทั้งหมดก็จะเป็นของผู้จัดฟันในประเทศไทย

https://www.invisalign.co.th/th/treatment-process

https://www.invisalign.com/

http://www.itero.com/en

https://www.aligntech.com/

https://exocad.com/

Leave a Reply