ผิวหนังเทียม รู้ร้อนรู้หนาว รู้เจ็บปวด สัมผัสแบบเป็นมิตรหรือศัตรู รับรู้ได้ หุ่นยนต์จะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก RMIT จากออสเตรเลียเผยแพร่การค้นพบครั้งใหม่ ผิวหนังเทียมที่รับรู้ความรู้สึกได้เหมือนผิวหนังมนุษย์

สามารถเอาไปใช้กับอวัยวะเทียมสำหรับคนพิการ ทำให้ ขาเทียม มือเทียม มีประสาทสัมผัสที่ส่งสัญญาณไปถึงสมองผู้ใช้งานได้

ผิวหนังเทียมมีความรู้สึกเหมือนผิวหนังมนุษย์ รู้ร้อนรู้หนาว รู้จักความเจ็บปวด รับรู้ถึงแรงกดที่หนักเบาจากการสัมผัสได้

ผิวหนังประดิษฐ์นี้ สามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้าง Realistic Humanoid หรือหุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์จริง และมันจะกลายเป็นเครื่องจักรทรงพลังที่มีความอัจฉริยะเหนือมนุษย์

เป้าหมายหลักในวันนี้ คือ การนำไปปรับปรุงให้อวัยะวะเทียมมีประสาทรับรู้ ช่วยทำให้อวัยะวะเทียมมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ในอนาคตคนพิการอาจมีความรู้สึกไม่ต่างจากคนปกติ

ผิวหนังที่ปกคลุมทั้งร่างกายของมนุษย์เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คอยรับรู้ความรู้สึกที่กระทบจากภายนอก และมีการส่งข้อมูลไปให้สมอง แล้วแสดงออกมาเป็นกิริยาความรู้สึกต่างๆ เป็นสัญญาณเตือนให้หาทางป้องกันตัวเอง

มนุษย์รับรู้ความรู้สึกผ่านผิวหนังอยู่ตลอดเวลา แต่สำหรับความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะจุด และที่ผ่านมายังไม่มีเทคโนโลยีอีเล็กโทรนิคอะไรที่ทำได้ดีขนาดนี้

นักวิทยาศาสตร์จาก RMIT สร้างผิวหนังประดิษฐ์ตัวต้นแบบขึ้นมาหลายชุด โดยเลียนแบบการทำงานของผิวหนังมนุษย์ ผิวหนังเทียมสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเซนเซอร์รับรู้ความรู้สึกต่างๆ ได้

มันสามารถรับรู้ถึงความหนักเบาของแรงกดทับที่แตกต่างกันผ่านทางผิวหนังเทียม

มันรับรู้ถึงความแตกต่างของอุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวตามสภาพอากาศแวดล้อมภายนอก

เมื่อผิวหนังเทียมสัมผัสกับอะไรที่ร้อนเกินไป แหลมคมเกินไป มันสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญสำหรับการก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการสร้างอวัยวะเทียมอัจฉริยะ หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ทำให้สามารถพัฒนาระบบการตอบสนองของเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

ในอนาคต หากมีการนำผิวหนังเทียมที่คิดค้นใหม่นี้ไปใช้กับหุ่นยนต์ สิ่งที่จะได้เห็น คือ

เวลาอากาศหนาวเย็นเกินไป หุ่นยนต์สามารถโปรแกรมให้แสดงท่าทางเหมือนคนหนาวสั่น มันรู้ได้ว่าเป็นอากาศที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นนายโดยไม่ต้องมีการสั่งงาน

เวลามีใครไปสัมผัสหุ่นยนต์ที่มีผิวหนังเทียมรุ่นใหม่นี้ มันจะรู้ว่าเป็นการสัมผัสแบบนุ่มนวลที่แสดงความเป็นมิตร หรือการสัมผัสแบบรุนแรงที่เป็นการทำร้ายที่อันตราย

หากมีใครเอาของแหลมคม หรือเอามีดไปแทงผ่านผิวหนังเทียมของหุ่นยนต์ มันสามารถแสดงความรู้สึกเจ็บปวดจากการโดนแทงได้ หรืออาจมีการตอบโต้แบบฉับพลันกับผู้ที่มาทำร้ายมัน

การค้นพบครั้งนี้ จะทำให้ในอนาคต นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์

ถ้าผู้สร้างเป็นคนที่มีจิตวิญญาณดี เราก็จะได้หุ่นยนต์ที่มีจิตวิญญาณดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจได้เห็นสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามเช่นกัน….

https://futurism.com/scientists-invent-artificial-skin-feel-pain

https://techxplore.com/news/2020-09-electronic-skin-react-pain-human.html

Leave a Reply