Neuromorphic คอมพิวเตอร์ระบบใหม่ เลียนแบบการทำงานเหมือนสมองจริง เร็วขึ้น กินไฟน้อย พัฒนาครั้งใหญ่ AI วันนี้เริ่มจากสมองหนู อนาคตสมองคน

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แยกส่วนเป็นหน่วยหลักต่างๆ 4 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล

ในแต่ละหน่วยยังมีการทำงานที่แยกย่อยออกไปอีก เป็นการทำงานที่แยกส่วนกันอย่างชัดเจน

ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในที่เดียว เมื่อต้องการเอาข้อมูลมาคำนวณก็เคลื่อนย้ายข้อมูลมาอีกที่หนึ่ง หลังการคำนวณเสร็จสิ้น ก็เคลื่อนย้ายข้อมูลกลับไปอยู่ที่เดิม

แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะคำนวณหรือทำงานได้เร็วขึ้น แต่การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆของคอมพิวเตอร์กินเวลามาก และกลายเป็นคอขวดที่ทำให้การแสดงผลล่าช้า

ช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์วางแนวคิดใหม่สำหรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยต้องการเลียนแบบการทำงานของระบบประสาท มีชื่อเรียกว่า Neuromorphic Computer

ระบบคอมพิวเตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่เลียนแบบการทำงานของสมองจริง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์หลายสาขา คือ นักประสาทวิทยา แพทย์ และนักคอมพิวเตอร์

ยิ่งเข้าใจการทำงานของสมองมากขึ้น จะยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ระบบใหม่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สถาบันและบริษัทที่มีข่าวการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เหมือนระบบประสาทสิ่งมีชีวิต เช่น Georgia Tech, MIT, University of Manchester, Intel, IBM

แนวคิดนี้มาจากโลกตะวันตก แต่วันนี้จีนกำลังให้ความสนใจกับคอมพิวเตอร์เลียนแบบระบบประสาท และเริ่มมีการวิจัยพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมันอาจหมายถึงความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการทำงานของ AI

อย่างกรณีของ Deep Learning Neural Networks ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของเทคโนโลยี AI ก็เลียนแบบการทำงานของระบบประสาทที่มีการคิดแบบคัดกรองหลายชั้น แต่ยังใช้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม

นักวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สร้างชิปและคอมพิวเตอร์เลียนแบบการทำงานของระบบประสาท ชื่อว่า Darwin Mouse

ดาร์วินเมาส์มีเซลล์ประสาทเทียม 120 ล้านเซลล์ซึ่งเทียบเท่ากับเซลล์ประสาทที่มีอยู่ในสมองหนู มันทำงานบนชิป 792 ตัว ชิปแต่ละตัว สนับสนุนการทำงานของเซลล์ประสาทเทียม 115,000 เซลล์

การออกแบบให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมือนสมอง จะสร้างความแตกต่างอย่างมากในการพัฒนา Artificial Intelligence

AI ต้องทำการประมวลผลจากข้อมูลมหาศาลอย่างเข้มข้น คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมต้องการพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ และพลังงานจำนวนมาก เพื่อทำงานให้สำเร็จ แต่ Neuromorphic Computer สามารถช่วยลดภาระงานที่โหลดมากไปได้

การทำงานของสมอง ไม่ได้แยกส่วนเหมือนการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ระบบใหม่ จะมีทุกๆอย่างอยู่ในที่เดียวกัน ไม่ได้แยกส่วนการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ระบบประสาทในสมองทำงาน

หน่วยต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ถูกเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยเซลล์ประสาทที่เรียกว่า Synapses หรือ ไซแนปส์

นักวิจัยจีน กำลังสร้าง Neuromorphic Chip ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ระบบใหม่ทำงานเชื่อมต่อกันจนเปรียบเสมือนทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกัน

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากหลายฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง รัฐบาลท้องถิ่นจีน และอาลีบาบา

ดาวินเมาส์ กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการ DarwinOS สำหรับ Neuromorphic Computer

วันนี้กำลังทดลองเลียนแบบระบบประสาทที่เหมือนกับสมองหนู แต่ในอนาคตจะพัฒนาให้มีความฉลาดแบบเดียวกับสมองมนุษย์

การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ในอนาคต อาจมีทิศทางเดียวกับวิวัฒนาการทางชีววิทยา และหมายถึง AI ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น และใช้พลังงานต่ำมากๆ

https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3099945/chinese-scientists-says-their-neuromorphic-computer-darwin-mouse-has

https://en.wikipedia.org/wiki/Neuromorphic_engineering

Leave a Reply