VR ตรวจ สีหน้า ม่านตา หัวใจ ผู้ใส่ ใช้ฝึกเสมือนจริงกับ นักบิน แพทย์ สแกนความรู้สึก ตรวจวัดขีดจำกัด อวตารแสดงความรู้สึกที่เป็นจริงได้

VR รุ่นใหม่ HP Omnicept มีอุปกรณ์สแกนข้อมูลผู้สวมใส่ เพื่อตรวจจับวัดดูขีดจำกัด ศึกษาความรู้สึกว่าเป็นอย่างไร

มีกล้องและเซนเซอร์เก็บข้อมูล สีหน้า ดวงตา รูม่านตา อัตราการเต้นของหัวใจ

VR รุ่นใหม่สามารถบันทึกปฏิกิริยาผู้สวมใส่ ที่มีต่อสิ่งที่พบเจอในโลกเสมือนจริง

AI ที่เป็น Machine Learning เอาข้อมูลทุกอย่างไปประมวลผลแบบเรียลไทม์ สามารถศึกษาระดับการโหลดในแต่ละสถานการณ์ที่สมองรับได้ รู้ได้ถึงขีดจำกัดของแต่ละคน

ในอนาคตจะมีคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นตามมาอีกมาก

ข้อมูลที่เก็บจากผู้ใช้งาน VR รุ่นใหม่ สามารถนำไปพัฒนา VR และ AI ให้ก้าวหน้าขึ้นอีกมาก

ประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดในวันนี้ คือ การเอาไปใช้สำหรับการฝึกฝนแบบเสมือนจริง เช่น นักบิน แพทย์

งานหลายอย่างต้องฝึกจากภาคปฏิบัติจริง ถึงจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

VR สามารถพาผู้ฝึกฝนไปอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงความจริง โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ และสามารถฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกตามที่ต้องการ

VR รุ่นใหม่ของ HP สามารถวิเคราะห์ว่าผู้ฝึกฝนสามารถควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายดีมากน้อยแค่ไหน

ต่อไปอาจมีนักพัฒนาแอปใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จาก VR รุ่นนี้อีกหลายด้าน เช่น การตรวจความฟิตของร่างกาย การตรวจวัดสภาพจิตใจ ประเมินทักษะในการทำงานต่างๆ ฯลฯ

ข้อมูลที่ได้จาก VR ทำให้ AI สามารถเรียนรู้ความรู้สึกของคน มันสามารถจับสัญญานต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบแบบไบโอเมตริกซ์ของคน

ข้อมูลที่ VR รุ่นใหม่ส่งให้ AI จะทำให้มันสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกของคนได้ดีขึ้น ทำให้มันรู้แน่ชัดมากขึ้นถึงความรู้สึกที่แตกต่างกัน ของ สีหน้า ดวงตา รูม่านตา อัตราการเต้นของหัวใจ ที่มีความแตกต่างกัน

หากใช้ความก้าวหน้านี้ไปทางด้านบวก AI ที่วิเคราะห์หรืออ่านความรู้สึกของคนได้ จะช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่เอา VR รุ่นใหม่ไปเล่มเกมต่างๆที่มีตัวอวตารของผู้เล่นอยู่ในเกม นักพัฒนาเกมสามารถทำให้ตัวอวตาร มีการแสดงสีหน้า หรือการแสดงออกของดวงตา เหมือนที่คนเล่นรู้สึกจริงในสถานการณ์ต่างๆที่ได้เจอ หรือจะเอาหน้าตาจริงของผู้เล่นให้เป็นตัวอวตารโดยตรงก็ได้

VR ซึ่งมีการจำลองให้คนอยู่ในสภาพเสมือนจริง นับวันจะยิ่งเหมือนจริงมากขึ้น ต่อไปในอนาคตอาจถึงจุดที่แยกไม่ออกว่าอะไรจริง อะไรไม่จริง…..

https://www8.hp.com/…/reverb-g2-vr-headset-omnicept…

https://www.cnet.com/…/hps-face-tracking-heart-rate…/…

https://futurism.com/…/vr-headset-reads-biometrics-find…

Leave a Reply