คนรุ่นใหม่ ขอกำหนดอนาคตตัวเอง

บทความ : สุทธิชัย ทักษนันต์

.

การชุมนุมเรียกร้องของคนไทยทั่วประเทศวันนี้ เป็นการนำของเหล่าคนรุ่นใหม่ ซึ่งพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในฐานะคนไทยไปอีกนาน

อนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่

หลายปีที่ผ่านมา คนรุ่นเก่าที่คับแค้นกับสังคมและการเมืองไทย ตั้งข้อสงสัยและไม่เข้าใจว่า ทำไม นักเรียน นักศึกษา หรือ หนุ่มสาว ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องการเมือง โดยมีความเข้าใจว่า พวกเขาสนใจแต่เรื่องบันเทิง สนใจแต่ตัวเอง

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ใหญ่คิดผิด!!!

มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของเยาวชน บอกว่า… “เด็กถูกล้างสมอง”

แต่มีผู้เห็นต่าง มองกลับด้านว่า… “ผู้ใหญ่ถูกล้างสมองตั้งแต่เด็ก”

ค่านิยม 12 ประการ หรือ เบ้าหลอมต่างๆที่ชนชั้นนำพยายามเอาเด็กใส่เข้าไป…. ทำไม ไม่ได้ดั่งใจ?!

เด็กยุคดิจิตอล ได้รับข้อมูลจากรอบด้าน เขาเลือกด้วยตัวเอง ไม่ยอมรับสิ่งที่ผู้ใหญ่ป้อนให้ทั้งหมด

ความเป็นจริงก็คือ “ผู้ใหญ่รู้น้อยกว่าเด็ก” แต่ผู้ใหญ่เชื่อว่า “รู้มากและรู้ดีกว่าเด็ก”

คนรุ่นใหม่ เขาไปไกลกว่าที่คนรุ่นเก่าคิด!

ผู้ใหญ่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกแยก ถูกแบ่งแยกแล้วปกครอง

แต่เด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับข้อมูลจากหลายทิศทางจากการค้นหาเรียนรู้ด้วยตัวเอง พวกเขามีแนวคิดที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน และหลายๆเรื่องเป็นความเชื่อที่มีเหตุผล

เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นแกนนำในการชุมนุมทางการเมืองวันนี้ อายุยังน้อย หากการต่อสู้วันนี้ไม่ชนะ เขายังมีเวลาที่จะยืนระยะต่อสู้เพื่อยึดมั่นในหลักการที่เขาเชื่อไปอีก 40-50 ปี

ข้อเรียกร้องหลัก คือ รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน

หากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย ยึดถือเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปัญหาความขัดแย้งจะไม่รุนแรง

ข้อเรียกร้องทุกข้อที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องในวันนี้ บางข้ออาจไม่ตรงใจกับหลายๆคนที่ยังคงเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนรุ่นเก่าที่ยังมีความเชื่อ และมีประสบการณ์เก่าที่ฝังรากลึกมานาน ยังมีความเชื่อหลายอย่างที่ผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

หากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉันทามติอย่างแท้จริงของประชาชนทั้งประเทศ และไม่ได้ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนกลุ่มไหน มันจะได้รับการยอมรับจากคนไทยทั้งประเทศ แต่มันไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนในทุกเรื่อง

แต่เราสามารถปรับปรุงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆได้อีกในอนาคต เปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับยุคสมัย ไม่ใช่ย้อนกลับไปใช้ของเก่าที่ล้าสมัย

ปัญหาการเมืองในประเทศไทยวันนี้ เป็นปัญหาคาใจของคนทั้งประเทศที่ทำให้ไปต่อได้ลำบาก

ทางออกง่ายๆ ที่จะทำให้สังคมสงบมากขึ้น คือ การยอมให้คนไทยแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง….

Leave a Reply