แกร็บ ตั้งเป้าลดคาร์บอน 100 ตันใน 1 ปี รับ-ส่งอาหารด้วยจักรยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการ Grab Green Wheels X SWAG ร่วมมือกันลดปัญหามลพิษอากาศไทย นำร่องทดลองใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คันในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เสนอบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถ

ตามแผนการที่วางไว้ แกร็บ และ ซแว็ก อีวี ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 100 ตัน ภายใน 1 ปี

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มีผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในกลุ่มจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประเทศไทยมีปัญหามลพิษ มีฝุ่นละออง PM 2.5 มาก ในหลายช่วงเวลาของปี กรุงเทพฯ เคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลกอยู่บ่อยครั้ง

โครงการนำร่องที่เริ่มต้นด้วยจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของภาคธุรกิจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่หมักหมมมานานในประเทศไทย และทั่วโลก

ช่วงเริ่มต้น แกร็บจะคัดเลือกพาร์ทเนอร์คนขับจำนวน 20 คน และจะขยายจำนวนให้ครบ 50 คนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ คือ SWAG EV Type X โดยคนขับจะได้รับแบตเตอรี่ 2 ก้อน ขี่ได้ไกล 70 กิโลเมตรต่อก้อนต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

แบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จไฟ 2 ชั่วโมง 35 นาที แบตฯ 2 ก้อนวิ่งได้รวม 140 กิโลเมตร ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แกร็บ และ ซแว็ก อีวี จะร่วมกันติดตามและวัดผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพาร์ทเนอร์คนขับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในงานเปิดตัวโครงการนี้ ตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน มาร่วมงานด้วย และตอกย้ำว่า การผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพลังงาน

การเริ่มต้นของโครงการนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดการรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทย

Leave a Reply