AI ถอดรหัสภาษาโบราณที่สูญหาย นักประวัติศาสตร์รู้อดีตได้ไกลยิ่งขึ้น

การนำ AI มาช่วยในการแปลภาษาโบราณ มีข่าวมา 2-3 ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมา ใช้วิธีการหาความหมายโดยการเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆที่มีในโลก หรือภาษาโบราณที่มีการถอดรหัสได้แล้ว

ในกรณีที่เป็นภาษาโบราณที่ไม่รู้ความหมาย แต่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาษาอะไรในปัจจุบัน หรือเกี่ยวข้องกับภาษาโบราณอะไรที่ถอดรหัสได้แล้ว AI สามารถนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล และแปลความหมายได้

เมื่อปีที่แล้วมีข่าวการนำ AI มาช่วยแปลศิลาจารึกที่เกี่ยวโยงกับภาษากรีกโบราณ AI แปลได้มากถึง 67.3%

แต่วิธีการใหม่ที่ MIT สร้างขึ้นนี้ AI ไม่ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบ แต่หาทางเรียนรู้ความหมายจากข้อมูลภาษาโบราณที่มีอยู่ตรงหน้าโดยตรง และช่วยตีความแบบออโตเมติก ไม่ต้องพึ่งพาการเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ

AI สามารถถอดรหัสภาษาโบราณที่สูญหายไปนาน ไม่มีใครพูดมานานแล้ว แม้จะไม่มีความเกี่ยวโยงกับภาษาไหน ก็สามารถตีความหมายได้

เทคนิคใหม่ที่ทีมนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ AI ของ MIT สร้างขึ้นนี้ ไม่จำเป็นต้องรู้มาก่อนว่าตัวหนังสือโบราณนั้น มีความเกี่ยวข้องกับภาษาโบราณอื่น หรือภาษาอะไร แต่เมื่อ AI เห็นแล้ว มันจะแปลภาษาให้ และบอกได้ว่า มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอะไร

โครงสร้างของภาษาต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก มีรูปแบบการสร้างความหมายเป็นตัวหนังสือ คำ ประโยค ที่สามารถคาดเดาได้

AI ซึ่งมีฐานข้อมูลมหาศาล และมีความสามารถในการ คำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ได้ดีกว่ามนุษย์ ทำให้มันตีความหมายของข้อมูลภาษาโบราณได้ถูกต้อง

ตามรายงานแจ้งว่า เมื่อป้อนข้อมูลภาษาโบราณที่ไม่รู้ความหมายให้ AI ไม่กี่พันคำ มันสามารถตีความได้ และบอกได้ด้วยว่าเกี่ยวโยงกับภาษาตะกูลไหน แต่ไม่มีรายละเอียดว่า สามารถตีความหมายได้ถูกต้องในระดับไหน โดยหลักการแล้ว ยิ่ง AI มีข้อมูลมากขึ้น มันจะยิ่งตีความได้ถูกต้องมากขึ้น

วันนี้ยังมีภาษาโบราณที่นักประวัติศาสตร์ค้นพบมานาน แต่ยังถอดรหัสไม่ได้อีกหลายสิบภาษา จัดเป็นภาษาที่ตายแล้ว ตีความไม่ได้ แต่ AI กำลังจะพลิกฟื้นภาษาเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้ง

การค้นพบครั้งนี้ จะทำให้มนุษย์ได้รู้จักประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นอดีตมากขึ้น ย้อนไปรู้เรื่องราวในอดีตได้ไกลขึ้น

แต่ไม่มีทางรู้แน่ชัดว่า สิ่งที่เขียนเป็นตัวหนังสือโบราณนั้น เป็นความจริงแค่ไหน!

ลองนึกแบบใกล้ตัวเฉพาะประวัติศาสตร์ไทยในช่วง 50-60 ปี ที่ผ่านมาก็ได้

คนไทยจำนวนมากในวันนี้รู้ดีว่า มีเรื่องราวที่เขียนไว้ในตำราประวัติศาสตร์ไทย ผิดเพี้ยนไปจากความจริงมากมาย….

https://futurism.com/…/mit-invents-ai-decipher-ancient…

https://news.mit.edu/…/translating-lost-languages-using…

https://www.facebook.com/suttichai.taksanun/posts/2667226959977113

Leave a Reply