โลกเขียวขึ้น ถ้าอเมริกาได้ผู้นำคนใหม่ ไบเดน จะเข้าร่วม Paris Agreement

โดนัลด์ ทรัมป์ ในฐานะผู้นำสหรัฐอเมริกา ประกาศถอนตัวจาก Paris Agreement ในปี 2017 แต่ด้วยกฎที่ซับซ้อนทำให้การยื่นเรื่องถอนตัวอย่างเป็นทางการ เพิ่งจะมีการส่งให้สหประชาชาติในปี 2019 ตามมาด้วยการรอให้ออกจากความตกลงปารีสได้จริงในอีก 12 เดือน

สรุปแล้ว สหรัฐอเมริกา ได้ถอนตัวจากความตกลงปารีสอย่างเป็นทางการ วันที่ 5-11-2020 แต่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ โจ ไบเดน เพิ่งทวีตแจ้งว่า อีก 77 วัน อเมริกาจะกลับเข้าร่วม Paris Agreement

ความตกลงปารีส เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีสมาชิกเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวม 196 ประเทศร่วมลงนาม ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

เป้าหมายระยะยาวของ Paris Agreement คือ ควบคุมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส จากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม

เป็นความร่วมมือเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้โลกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นโยบายที่วางไว้เป็นเป้าหมายเรียกว่า 20/20/20

-ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 20%

-เพิ่มส่วนแบ่งการใช้พลังงานหมุนเวียน 20%

-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ได้ 20%

เป้าหมายใหญ่ของโลก คือ ภายในปี 2050 โลกจะปรับเปลี่ยนเป็น Zero-Carbon Economy โดยจะต้องเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน คือ รัฐบาลในแต่ละท้องถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน และทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ความพ่ายแพ้ของ ทรัมป์ จะมีส่วนทำให้โลกมีโอกาสเขียวขึ้น….

https://theconversation.com/biden-says-the-us-will-rejoin…

Leave a Reply