หมอแนะนำ Sex Robot สำหรับผู้สูงอายุ การไม่มีเซ็กส์เพราะวัย ไม่ใช่แค่เลวร้าย มันคุกคามตัวตน และศักดิ์ศรีความเป็นคน

พลเมืองโลกที่เป็นผู้สูงอายุ มีอายุยืนยาวขึ้น แต่มันนำไปสู่ความเหงา ชีวิตมีความโดดเดี่ยวขึ้น เพราะร่างกายไม่อำนวยที่จะมีกิจกรรมทางสังคมมากมายเหมือนคนอายุน้อย

Nancy Jecker จากโรงเรียนแพทย์ University of Washington School of Medicine เสนอผลงานวิจัยใน Journal of Medical Ethics เมื่อวันจันทร์ที่ 16-11-2020 สรุปผลการวิจัยได้ตามนี้ คือ

-ผู้สูงอายุต้องทนทุกข์ทรมานจากการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะวัย บางคนมีความพิการ และมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศ เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้น คนแก่มักไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อทำให้เรื่องเพศยังใช้การได้

-ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับความชราภาพ และความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ไม่มีการเหลียวแล ไม่มีใครสนใจเจาะลึกเรี่องเกี่ยวกับ “เพศ” มีความเชื่อว่าความเสื่อมถอยทางเพศ เป็นเรื่องปกติของวัย

-ผลการวิจัยคราวนี้ ชี้ชัดว่า การไม่มีเซ็กส์โดยไม่เต็มใจจากชีวิตของใครบางคน ไม่ใช่แค่เป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั่วไป แต่มันเป็นการคุกคามตัวตัน และศักดิ์ศรีความเป็นคน

แนวทางแก้ปัญหานี้ นักวิจัยทางชีววิทยา แนนซี่ เจ็กซ์เกอร์ แนะนำว่า ควรมีหุ่นยนต์ชนิดใหม่ที่เป็น Sex Robot ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

คนแก่ ควรมีเพื่อนคู่ใจที่ช่วยตอบสนองกิจกรรมทางสังคมและเรื่องเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่หายไปจากชีวิต

แม้ว่าวันนี้จะมี Sex Robot ออกวางตลาดบ้างแล้ว แต่มันมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ที่เป็นคนหนุ่มที่มีสภาพร่างกายดี มีอายุไม่มาก ไม่มีใครสร้างหุ่นยนต์สำหรับคนแก่

ผู้ดูแลคนแก่ซึ่งเป็นคนอายุน้อยกว่า อาจมีความรู้สึกรำคาญคนแก่ มักมีอารมณ์ด้านลบตอบโต้กับพฤติกรรมคนแก่

หากใช้หุ่นยนต์ช่วยดูแลคนแก่ พวกมันไม่มีวิจารณญาณที่จะตัดสินผิดถูกกับใคร และมีความเอื้ออาทรอยู่ตลอดเวลา

หุ่นยนต์ชนิดใหม่ที่พัฒนามาใช้เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ ควรสนใจดูแลทั้งเรื่องอารมณ์และเรื่องเพศ

อาจมีการจับมือกัน มีการสนทนาที่เข้าใจกัน มันสามารถช่วยลดความเหงาคนแก่ ทำให้พวกเขาเฉาน้อยลงไปได้บ้าง

การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ชนิดใหม่เพื่อตอบสนองผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีกำลังซื้อไหว อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างครั้งใหญ่ของการดูแลผู้สูงอายุ

ไม่มีอะไรต้องอาย ถ้าจะมีหุ่นยนต์สำหรับคนแก่ที่วันนี้มีปัญหาทางร่างกาย

ผู้วิจัยโครงการนี้สรุปว่า…

“เหตุผลที่ควรทำ เพราะมันสนับสนุนความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์…”

https://futurism.com/…/bioethicist-sex-robots-lonely…

https://jme.bmj.com/…/2020/10/23/medethics-2020-106645

Leave a Reply