อินเดียสร้างเมกะปาร์คพลังงานสะอาด มีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสิงคโปร์ โซลาร์ กังหันลม และระบบกักเก็บพลังงาน

อินเดียกำลังจะเขียวทั้งประเทศ!

นายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศสร้างเมกะปาร์ค โครงการพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน คุทช์ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัฐคุชราต รวมแล้วมีพื้นที่ 180,000 เอเคอร์ โดยคร่าวๆแล้ว มีขนาดเท่ากับประเทศสิงคโปร์

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว เมกะปาร์คแห่งนี้สมารถผลิตไฟฟ้าได้ 30 กิกกะวัตต์ เป็นพลังงานจาก กังหันลม โซลาร์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานที่ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีแดด หรือไม่มีลม

จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 50 ล้านตันต่อปี

ในหนังเรื่อง Back to the Future รถไทม์แมชชีนที่จะเดินทางไปในอนาคตหรืออดีต ต้องใช้พลังงานแรงถึง 1.21 กิกกะวัตต์ หมายความว่า เมกะปาร์คแห่งนี้ของอินเดียมีไฟจ่ายได้มากกว่า 24 เท่า

โซลาร์ปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็อยู่ในประเทศอินเดีย คือ Bhadla Solar Park ผลิตไฟฟ้าได้ 2.245 กิกกะวัตต์

ประเทศออสเตรเลียก็มีโครงการใหญ่ที่จะสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 10 กิกกะวัตต์ เป็นฟาร์มที่กระจายไปทั่วพื้นที่ซึ่งมีขนาดประมาณสนามฟุตบอล 20,000 สนาม

เมกะปาร์คในรัฐคุชราต จะสร้างอยู่ติดกับโรงงานกลั่นน้ำทะเล ซึ่งสามารถทำน้ำจืด 100 ล้านลิตรต่อวัน เพียงพอสำหรับการใช้ของประชากร 800,000 คน

จากข้อมูลของ AFP อินเดียมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อกำหนดการที่วางไว้ สำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของทั้งประเทศ

ภายในปี 2022 มีแผนผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจ่ายให้ประชาชน 175 กิกกะวัตต์

ภายในปี 2030 มีแผนผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจ่ายให้ประชาชนทั้งประเทศเพิ่มเป็น 450 กิกกะวัตต์

ประเทศต่างๆเกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้ลงนามใน Paris Agreement โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2050

หากประเทศไหนไม่เริ่มจริงจังกับพลังงานสะอาดตั้งแต่วันนี้ ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้!!!

https://futurism.com/…/india-green-energy-megapark…

Leave a Reply