ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยัน ธนบัตรที่ระลึกใหม่ มีเงินทุนสำรองหนุนหลัง 100%

ข่าวเรื่อง ธนบัตรที่ระลึก 100 บาท และ 1,000 บาท ที่เพิ่งออกใหม่เร็วๆนี้ มีข้อสงสัยเรื่อง สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังธนบัตรที่ออกใช้ ซึ่งตามกฎหมายต้องมีทุนสำรองเงินตราที่เป็นสินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังธนบัตรที่นำออกใช้ แต่แหล่งข่าวหลายแห่งอ้างว่า ธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่ทั้งหมดคราวนี้ ไม่มีสินทรัพย์อะไรหนุนหลัง และจะเป็นปัญหาสำหรับระบบการเงินของประเทศไทย และไม่เคยได้รับการชี้แจงในประเด็นนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธุรกิจ 4.0 ได้สอบถามเพื่อหาข้อเท็จจริงจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรง และได้สอบถามไป 2 เรื่อง คือ

1. ธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่คราวนี้ มีทุนสำรองอะไรหนุนหลังหรือไม่?

2. ธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่คราวนี้ สามารถนำไปใช้แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลอื่นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาธนบัตรที่ระลึกนี้ไปแลกในต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตอบกลับข้อสงสัยตามลิงก์ที่แนบมา

https://www.bot.or.th/…/Pre…/Press/2020/Pages/n8763.aspx

https://www.bot.or.th/…/Acti…/Pages/PRNews21Dec2020.aspx

สรุป คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ธนบัตรที่ระลึกที่ออกใหม่คราวนี้ มีทุนสำรองหนุนหลัง 100%

ส่วนเรื่องการไปเอาไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ จะไม่มีความแตกต่างกับธนบัตรอื่นๆที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเงินบาทไทยไม่ได้เป็นที่นิยมในวงกว้าง ในบางแห่งอาจรับหรือไม่รับเงินไทยก็ได้

แม้ว่าจะมีข้อสงสัยหรือความกังวลมากมาย แต่ในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกมารับรองยืนยันเอง ก็ต้องยึดถือข้อมูลนี้ไว้ก่อน!

Leave a Reply