ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ไฮเทคโตไม่หยุด คาดการณ์ทั่วโลกจะแตะ $81,500 ล้าน หูฟัง สมาร์ทวอทซ์ สมาร์แพทซ์ โตสุด รายงานผล 2562-2565 จากการ์ทเนอร์

การ์ทเนอร์ บริษัทวิจัยชั้นนำของโลก มีข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยีรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นบริษัทใหญ่ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 เผยผลการวิจัยตลาด Wearable Devices หรือ อุปกรณ์สวมใส่ไฮเทค พบว่า ตลาดในปี 2564 จะโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้ง ขนาดตลาดทั่วโลกจะมีมากถึง 81,499 ล้านดอลลาร์ โดยมี หูฟัง สมาร์ทวอทช์ เป็นตัวนำ

ปี 2563 ทั่วโลกมีการใช้จ่ายไปกับอุปกรณ์หูฟังเพิ่มขึ้น 124% หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 32,700 ล้านดอลลาร์

สมาร์ทวอทช์ ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 17.6% หรือประมาณ 21,800 ล้านดอลาร์

คาดการณ์ขนาดตลาดปี 2564 ของอุปกรณ์สวมใส่ไฮเทคที่มีคนซื้อใช้กันมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

-หูฟัง = 39,220 ล้านดอลลาร์

-สมาร์ทวอทช์ = 32,827 ล้านดอลลาร์

-สมาร์ทแพทช์ = 5,963 ล้านดอลลาร์

หูฟัง และ สมาร์ทวอทช์ เติมโตอย่างแข็งแกร่งติดต่อกันมาหลายปี แนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคโควิด-19 เป็นตัวเร่งชั้นดี

Smart Patches หรือ สมาร์ทแพทช์ กำลังเติบโตในหมวดอุปกรณ์สวมใส่อย่างเด่นชัด มันเป็นอุปกรณ์แผ่นแปะอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจเช็คสุขภาพที่ใช้ติดบนผิวหนังเพื่อตรวจ วัดอุณหภูมิ อัตราการเต้นของหัวใจ น้ำตาลในเลือด และข้อมูลสุขภาพที่สำคัญอื่นๆ วันนี้กลายเป็นเครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆ สามารถกำหนดการจ่ายยาจากระยะไกลได้อีกด้วย เช่น การให้อินซูลินแก่ผู้ป่วยเบาหวาน

การ์ทเนอร์ คาดการณ์ขนาดตลาดอุปกรณ์สวมใส่ปี 2565 ดังนี้ คือ

-หูฟัง 44,160 ล้านดอลลาร์

-สมาร์ทวอทช์ 31,337 ล้านดอลลาร์

-สมาร์ทแพทช์ 7,150 ล้านดอลลาร์

-จอแสดงผลแบบสวมศรีษะ 4,573 ล้านดอลลาร์

-สายนาฬิการัดข้อมือ 4,477 ล้านดอลลาร์

-เสื้อผ้าอัจฉริยะ 2,160 ล้านดอลลาร์

อุปกรณ์สวมใส่หลายรายการที่เคยเป็นสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม วันนี้กำลังกลายเป็นสินค้าทั่วไปสำหรับทุกคน

Leave a Reply