รถทุกคันของรัฐบาลสหรัฐฯจะเป็น EV เลิกใช้รถใช้น้ำมันทั้งหมด แต่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในอเมริกา เท่านั้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 25-01-2021 ประธานาธิบดีคนใหม่สหรัฐอเมริกา ออกคำสั่งให้เปลี่ยนยานพาหนะทั้งหมดของรัฐบาลกลางที่เป็นรถใช้น้ำมัน ไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

แต่มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ถือว่าเป็นงานใหญ่มาก จากตัวเลขในปี 2019 รัฐบาลกลางสหรัฐฯมียานพาหนะทั้งหมด 645,000 คัน เป็นรถยนต์นั่ง 224,000 ค้น และรถบรรทุกมากกว่า 412,000 คัน นับเฉพาะรถที่ใช้ในที่ทำการไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวก็มีอยู่หลายแสนคัน

คำสั่งของ โจ ไบเดน ครั้งนี้ จะพลิกโฉมครั้งใหญ่ให้กับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลอเมริกันจะเป็นผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ และจะช่วยกระตุ้นให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าของโลกเร็วขึ้น

Ford และ GM ซึ่งมีคนจากสหภาพแรงงานทำงานอยู่มาก น่าจะได้รับผลประโยชน์จากคำสั่งใหม่นี้มากกว่า Tesla

แต่ปัญหาใหญ่ คือ ทั้ง Ford และ GM ยังมีปัญหาเรื่องกำลังผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไม่มากเพียงพอ

มีอุตสาหกรรมที่ช่วยทำให้โลกเขียวขึ้นอีกหลายอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

การกำหนดทิศทางใหม่ของรัฐบาลอเมริกัน จะช่วยทำให้มีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ต่อไปจะมีสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ามากเหมือนปั๊มน้ำมัน

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของพลเมืองในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลอเมริกันครั้งนี้ อาจทำให้ผู้นำในหลายๆประเทศคิดจะทำตามบ้าง…..

https://techcrunch.com/2021/01/25/president-joe-biden-commits-to-replacing-entire-federal-fleet-with-electric-vehicles/

Leave a Reply