AI คาดการณ์คนเป็นโรคอัลไซเมอร์ แค่ตอบคำถามข้อเขียนตอนปกติ ทำให้รู้อนาคต IBM ช่วยหมอหาคนป่วยก่อนจะป่วย รักษากันล่วงหน้าก่อนแสดงอาการ

การทดลองเพื่อศึกษาโรค Alzheimer ผู้หญิงและผู้ชาย 80 คน ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์ แต่อีกครึ่งหนึ่งไม่เป็นโรค แต่ก่อนหน้านี้เจ็ดปีครึ่ง คนกลุ่มนี้ทั้ง 80 คน มีอาการปกติ

Pfizer บริษัทยาชื่อดังโลก ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยโรค Alzheimer หรือ ภาวะสมองเสื่อม โดยร่วมมือกับ IBM Research เป็นการศึกษาหาคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอาการอะไรแสดงให้เห็น

ผลการศึกษาพบว่า AI ของ IBM ทำนายคนที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถูกต้องล่วงหน้า 75% รู้ก่อนล่วงหน้าหลายปี

อัลกอริทึมได้รับการฝึกฝนเพื่อรับทราบถึงสัญญาณของคนปกติที่จะมีภาวะสมองเสื่อมในอนาคต โดยศึกษาจากการใช้ภาษาของผู้ถูกทดสอบ

ทำได้โดยการตอบแบบทดสอบข้อเขียน

AI อ่านจากรูปแบบการใช้ภาษาของผู้ทำการทดสอบ แล้วบอกล่วงหน้าได้หลายปีก่อนที่จะแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการศึกษามาจากกลุ่มตัวอย่าง 270 คน ที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องหลายปี พบว่าคนที่จะมีภาวะสมองเสื่อม มีสัญญาณที่แสดงให้เห็นล่วงหน้าก่อนมีอาการจริงจากการใช้ภาษา มีรูปแบบที่มีลักษณะร่วมเหมือนกันหลายอย่าง เช่น การพิมพ์ผิด เขียนผิด ตัวหนังสือที่ขาดหายไปในแต่ละคำ ฯลฯ

รายงานผลการวิจัยที่ออกเผยแพร่ในวันนี้ เป็นเพียงผลการวิจัยชุดแรกเท่านั้น หากมีการวิจัยต่อเนื่อง มีข้อมูลมากขึ้น ความถูกต้องแม่นยำจะยิ่งมีมากขึ้น

อาการทั่วไปในระยะแรกของคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ เช่น ความจำถดถอย ชอบถามซ้ำ พูดซ้ำๆเรื่องเดิม สับสนทิศทาง เครียด อารมณ์เสียง่าย ซึมเศร้า ฯลฯ

สาเหตุโรคอัลไซเมอร์ หากดูตามสถิติ อายุเป็นตัวแปรสำคัญ อายุราว 65 ปี ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ 5% อายุราว 75 ปี 15% และกลุ่มผู้ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไป พบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มากถึง 40%

อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติ

ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคน แต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาด สมองจะค่อยๆ เสื่อมลงไป โดยไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้ แต่การนำผู้ป่วยมาพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น จะช่วยยืดระยะเวลาการดำเนินโรค และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้

การวิจัยและพัฒนาที่สมบูรณ์ของ IBM และ Pfizer จะช่วยทำให้พบคนที่จะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ก่อนที่จะป่วยจริง หรือก่อนแสดงอาการ หมอสามารถทำการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยทำให้คนสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

https://futurism.com/neoscope/ibm-algorithm-alzheimers-reading-writing

https://www.nytimes.com/2021/02/01/health/alzheimers-prediction-speech.html

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30327-8/fulltext

https://www.bumrungrad.com/th/conditions/alzheimer

Leave a Reply