อุปกรณ์สกัดน้ำจากอากาศที่บางเบา สร้างด้วยเครื่อง 3D Printer แก้ปัญหาคนขาดแคลนน้ำ 2,700 ล้านคน

ผู้คนทั่วโลกมากกว่า 1,100 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงน้ำได้ และมีคนประมาณ 2,700 ล้านคนที่มีประสบการณ์ขาดแคลนน้ำ

การขนส่งน้ำสะอาดไปยังสถานที่ซึ่งมีปัญหา เป็นเรื่องยุ่งยากและมีต้นทุนค่าขนส่งสูง หลายๆครั้งพบว่า ค่าขนส่งมีต้นทุนสูงกว่าค่าน้ำ

ทีมวิจัยของ GE ได้รับสัญญาว่าจ้างจากกองทัพสหรัฐฯ 14.3 ล้านดอลลาร์ ในการพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ใหม่ซึ่งเป็นเครื่องสกัดน้ำจากอากาศ ทำให้มันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้ ทำน้ำสะอาดและปลอดภัยจากอากาศที่บางเบา

โครงการนี้เรียกว่า AIR2WATER จะช่วยทำให้ทหารในกองทัพมีน้ำดื่มเมื่ออยู่ในสนามรบ และยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ

หลักการทำงานโดยสรุปของ AIR2WATER ซึ่งเป็นเป็นเครื่องกำเนิดน้ำจากบรรยากาศ คือ

-เริ่มจากการดึงอากาศผ่านตัวกรองไฟฟ้าสถิตเพื่อขจัดอนุภาคที่เป็นพาหะของอากาศ 93%

-เมื่อรวบรวมหยดน้ำลงในถาดเก็บได้แล้ว จะส่งผ่านไปยังแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ทันที น้ำจะสัมผัสกับรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในน้ำ

-จากนั้น น้ำจะถูกสูบผ่านปั๊มน้ำเพื่อคัดแยกตะกอน น้ำไหลผ่านชุดบล็อกคาร์บอนแข็ง เป็นการกรองของเสียในน้ำ

-น้ำจะถูกนำไปหมุนเวียนอีกครั้งผ่าน UV หรือ ผ่านการบำบัดด้วยโอโซน

-จากนั้น น้ำจะหมุนเวียนกลับเข้าสู่ถังจ่าย

-สุดท้ายแล้ว น้ำจะถูกแช่เย็นหรือทำให้ร้อน และพร้อมที่จะนำไปบริโภค

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องสกัดน้ำจากอากาศ สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็วมาก

อุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่นี้ มีน้ำหนักเบา ใช้คน 4 คนช่วยกันยกเคลื่อนย้ายได้ สามารถผลิตน้ำเพียงพอสำหรับทหาร 150 คน แม้จะอยู่ในทะเลทรายก็ไม่มีปัญหา

นอกจากการใช้อุปกรณ์นี้ในภารกิจทางทหาร เพื่อช่วยเหลือทหารที่กำลังเข้าไปในพื้นที่เพื่อปกป้องหรือทำลายล้างศัตรู แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้ช่วยรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้โดยตรง….

https://www.air2water.net/solutions.html

https://www.inceptivemind.com/portable-3d-printed-air2water-device-produces-clean-safe-water-air/17582/

.

https://www.air2water.net/solutions.html

.

Leave a Reply