ระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วงโลก ของเหลวในท่อไหลมาปั่นไฟโรงไฟฟ้า ไม่มีแดด ไม่มีลม ยังพลังงานสะอาดใช้

สตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักรกำลังสร้างระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วง โดยใช้หลักการเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ แต่ใช้ของเหลวที่มีมวลความหนาแน่นกว่าน้ำ 2.5 เท่า ไหลเวียนอยู่ในท่อมาช่วยสร้างพลังงานไฟฟ้าเวลาไม่มีแดดหรือลมไม่พัด พื้นที่ภูเขาหรือที่ราบสูงตั้งแต่ 150 เมตร สามารถสร้างได้ ทำในเหมืองร้างที่ถูกทิ้งไว้ได้ แต่ละโครงการสร้างเสร็จภายใน 9-15 เดือน กักเก็บพลังงานได้ 10-50 เมกะวัตต์ จ่ายไฟได้ 2-10 ชั่วโมง

ในสหราชอาณาจักร สามารถสร้างระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วงนี้ได้ 9,500 แห่ง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ที่มีใช้มานานนับพันปี แต่การใช้ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ 2.5 เท่า เมื่ออยู่ในระดับความสูงจากพื้นราบถึงแทงค์เท่ากัน ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า

การใช้ของเหลวที่ไหลเวียนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในท่อซึ่งอยู่ใต้ดิน ทำให้ไม่มีใครเห็นระบบการทำงาน ยังคงใช้พื้นที่ต่างๆในบริเวณนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้

การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแต่ละแห่งต้องใช้เวลานานหลายปี แต่ระบบนี้ทำได้รวดเร็ว สร้างเสร็จได้ในเวลา 9-15 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบกักเก็บพลังงานซึ่งมีระหว่าง 10-50 เมกะวัตต์ จ่ายไฟได้นาน 2-10 ชั่วโมง

ในประเทศสหราชอาณาจักร มีเหมืองทิ้งร้างที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินจำนวนมาก และยังมีพื้นที่ราบสูงหรือภูเขาอยู่ทั่วประเทศ

สตาร์ทอัพ RheEnergise ทำการสำรวจแล้วพบว่า มีพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วงนี้ในสหราชอาณาจักรมากถึง 9,500 แห่ง

ช่วงกลางวันที่มีแดดหรือช่วงลมพัดแรง แผงโซลาร์หรือกังหันลมจะเป็นตัวจ่ายพลังงานให้โรงไฟฟ้า และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นพลังงานเคลื่อนย้ายของเหลวในท่อซึ่งมีความหนาแน่นกว่าน้ำ 2.5 เท่า ย้ายของเหลวจากพื้นราบไปอยู่ในแทงค์บนที่สูง

ช่วงที่ไม่มีแดดหรือลมไม่พัด โรงไฟฟ้าได้พลังงานจากของเหลวที่อยู่ในท่อไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ไปช่วยปั่นไฟทำให้มีไฟฟ้าใช้ทั้งวันทั้งคืน

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ต้นทุนพลังงาน โซลาร์ ลดต่ำลงมา 89%

ในปัจจุบัน เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการยืนยันว่า โซลาร์ และ กังหันลม เป็นแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้า

แต่ปัญหาของ โซลาร์ และ กังหันลม คือ ไม่มีแดดตลอดเวลา ลมไม่พัดตลอดเวลา ทำให้เกิดการขาดช่วงของพลังงานที่จะจ่ายให้โรงไฟฟ้า

การใช้แบตเตอรี่มีต้นทุนสูง แต่การใช้ระบบกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ต้นทุนค่าไฟต่ำกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล

มีสตาร์ทหลายแห่งที่กำลังใช้แรงโน้มถ่วงมาใช้ประโยชน์สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน Energy Vault ที่สร้างเป็นหอคอยสูงซึ่งมีการยกอิฐขึ้นลงเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมาก

RheEnergise เรียกแนวทางใหม่ของระบบกักเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วงโครงการนี้ว่า High-Density Hydro ของเหลวที่มีความหนาแน่นกว่าน้ำ 2.5 เท่า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของสตาร์ทอัพแห่งนี้ คือ HD Fluid R-19

ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ ยังเป็นแค่ทฤษฎี ยังไม่มีตัวต้นแบบให้เห็น แต่วันนี้สตาร์ทอัพ RheEnergise กำลังอยู่ระหว่างการระดมทุน ใช้เงินสนับสนุน 250 ปอนด์ ก็เป็นผู้ร่วมทุนได้!

https://www.rheenergise.com/

https://www.fastcompany.com/90603229/this-startup-turns-hills-into-giant-batteries

Leave a Reply