หุ่นยนต์จิ๋ว ปฏิวัติการรักษาโรคสมอง ขนยาไปรักษาจุดที่เป็นปัญหาในสมอง ลดปัญหาผลข้างเคียงวิธีรักษาแบบเก่า

วิธีการรักษาโรคทางสมองที่หมอมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ผ่าตัดเอาเนื้องอกออก เจาะระบายน้ำในช่องโพรงสมอง การฉายแสง การให้ยาต้านเนื้องอก ยาเคมีบำบัด ฯลฯ

แต่ผลการรักษาด้วยวิธีการต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ แนวทางการรักษาหลายอย่างพึ่งพาความน่าจะเป็นไปเป็นหลัก การรักษาหลายวิธีมีผลข้างเคียงรุนแรง

สตาร์ทอัพอิสราเอล Bionaut Labs กำลังวิจัยและพัฒนาวิธีการรักษาแบบใหม่ด้วยการใช้ Micro-Robot ที่มีขนาดเล็กกว่าเม็ดข้าว ขนยาไปโจมตีเนื้องอกในสมอง โดยสามารถเข้าไปรักษาจุดที่เป็นปัญหาได้โดยตรง

โรคทางสมองหลายชนิดที่ Bionaut สามารถเอาหุ่นยนต์จิ๋วเข้าไปรักษา คือ

-Parkinson’s หรือ พาร์กินสัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมหรือตายของเซลล์สมองบางส่วน

-Huntington’s Disease หรือ โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีน ส่งผลต่อการควบคุมการประสานงานของกล้ามเนื้อ ทำให้เคลื่อนไหวผิดปกติ สมองเสื่อม มีอาการกระตุก

-Brainstem Glioma หรือ เนื้องอกในสมองในผู้ป่วยเด็ก

-Hydrocephalus หรือ ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ ซึ่งเกิดจากการมีน้ำหรือน้ำไขสันหลังที่มากเกินไปในกล่องกะโหลก

-Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย สาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ทำให้อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ ตาย

-Focal Epilepsy หรือ โรคลมชัก เป็นอาการชัดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้า มักเกิดในเด็ก

หุ่นยนต์ตัวจิ๋ว เข้าไปในสมองโดยฉีดเข้าทาง Cisterna Magna ซึ่งเป็นช่องระหว่างเยื่อหุ้มสมองกับตัวสมอง แถวๆสมองน้อยกับก้านสมอง อยู่ในเส้นทางการไหลเวียนของน้ำหล่อไขประสาท หรือฉีดหุ่นยนต์จิ๋วเข้าไปทางกระดูกสันหลังส่วนเอว

หุ่นยนต์จิ๋วขนาดเล็กว่า 1 มิลลิเมตร สามารถสร้างเป็นรูปร่างแตกต่างกันตามความเหมาะสมของการใช้งาน มันขนยาที่จำเป็นไปด้วย แล้วเอาไปใช้บริเวณที่เป็นปัญหามากที่สุดโดยตรง

ในปัจจุบัน มีเนื้อเยื่อหลายแห่งที่การผ่าตัดไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่หุ่นยนต์จิ๋วไปได้ ตัวอย่างเช่น เนื้องอกหรือมะเร็งในสมอง

หุ่นยนต์ถูกควบคุมแบบรีโมทคอนโทรจากภายนอก มันสามารถเข้าถึงจุดที่เป็นปัญหาและช่วยรักษาบริเวณนั้นได้โดยตรง กระทบต่อการทำงานของร่างกายส่วนอื่นน้อยมาก เป็นการบำบัดด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่มีความแม่นยำ และไม่เคยมีการทำมาก่อนในโลก

วิธีการรักษาโรคสมองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความแม่นยำต่ำ ไม่มีประสิทธิภาพ และมีผลข้างเคียงที่ไม่เป็นที่ต้องการของร่างกายหลายอย่าง เช่น การทำครีโมที่กลายเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก

Bionaut Labs มีการทดลองใช้หุ่นยนต์จิ๋วกับหมูแล้ว จะนำเสนอต่อ FDA และการรับรองจากสำนักงานของรัฐหลายแห่งภายในปี 2022 และจะเริ่มทดลองกับคนในปี 2023

ในปัจจุบัน เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อรักษาโรคสมองเป็นหลัก ต่อไปในอนาคตจะมีหนทางพัฒนาสำหรับการรักษาโรคอื่นๆได้อีกหลายโรค

เราอาจปล่อยให้หุ่นยนต์จิ๋วอยู่ในร่างกาย แล้วทำหน้าที่มอนิเตอร์เนื้อเยื่อ หุ่นยนต์คอยตรวจตราป้องกันไม่ให้เชื้อโรคสร้างปัญหา กำจัดมันก่อนที่จะเกิดอาการ ยกตัวอย่างเช่น หากมันเจอเชื้อโรคในร่างกายที่จะทำให้เกิด Alzheimer ก็ให้มันช่วยทำลายมันก่อน

เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถูกนำมาใช้ในวงการดูแลสุขภาพที่ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น

อย่างกรณีของ Bionaut Labs และหุ่นยนต์ทางการแพทย์อีกหลายชนิด เกิดขึ้นได้เพราะการมาถึงพร้อมๆกันของเทคโนโลยีหลายด้าน คือ AI, Sensors, Networks, 3D Printing, VR, AR

มันเป็นวิธีการรักษาโรคที่คิดนอกกรอบ แตกต่างจากวิธีการเดิมที่วงการแพทย์เคยใช้มาก่อน…

https://bionautlabs.com/

https://www.fiercebiotech.com/medtech/bionaut-labs-launches-plans-to-attack-brain-tumors-tiny-guided-robots

https://www.diamandis.com/blog/bionauts-robots-in-the-body

Leave a Reply