มณฑลจื้อเจียงเปิดงานแสดงสินค้าออนไลน์ เร่งดันไทยเป็นประตูการค้าอาเซียนรับ RCEP คาดมูลค่าซื้อขายทะลุ 5 ล้านดอลลาร์

สำนักงานพาณิชย์จื้อเจียงเร่งใช้ไทยเป็นฐานขยายตลาดอาเซียนหลัง ACFTA และ RCEP มีผลบังคับใช้ จัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ 2021 Zhejiang Export Online Fair (Thailand – Hardware Electromachanical) ฝ่าวิกฤติโควิด-19

สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงจัดงาน 2021 Zhejiang Export Online Fair (Thailand – Hardware&Electromachanical)ในรูปแบบการแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจออนไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 โดยหวังใช้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าในการขยายตลาดอาเซียน หลังความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP มีผลบังคับใช้ โดย มอบหมายให้ บริษัท แซมเอ็กซ์โป เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น โฮลดิ้ง จำกัดเป็นผู้บริหารการจัดงานในรูปการการเจรจาธุรกิจออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมเครื่องจักรกลและอะไหล่แห่งประเทศไทย

ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และอีก 5 ประเทศ หรือ Plus 5 คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็น 31% ของ GDP โลก และยังมีขนาดตลาดผู้บริโภคใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนประชากรรวมกันราว 2.3 พันล้านคน

สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศไทยเพื่อเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน นอกจากการเป็นประเทศสมาชิก RCEP แล้ว ประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างขนานใหญ่ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนเป็น 40% ของ GDP ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่อุตสากรรมเป็นจำนวนมาก 

นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน ได้นำไปสู่การลดภาษีของสินค้ากว่า 90% เป็นศูนย์ ซึ่งเอื้อประโยชน์ทางการค้าระหว่างจีนและอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมูลค่าการค้าอาเซียน-จีนมีมูลค่าเกือบ 13 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีสัดส่วนเป็นเกือบ 60% ของการค้าในภูมิภาคเอเซีย และ 13% ของมูลค่าการค้าโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากสหภาพยุโรป และ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์สำหรับการเปิดประตูสู่การค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี

งาน 2021 Zhejiang Export Online Fair (Thailand – Hardware&Electromachanical Products) จึงได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์ จากมณฑลจื้อเจียงกว่า 40 บริษัท ที่มองหาพันธมิตรและคู่ค้าในประเทศไทย นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์แล้ว ยังมีการเจรจาธุรกิจออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมกับผู้ประกอบการไทยตลอดระยะเวลา 5 วันของการจัดงาน โดยคาดว่าจะมีการประชุมเจรจาธุรกิจออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 200 รอบ และนำไปสู่มูลค่าการซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านดอลล่าร์

Leave a Reply