นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความก้าวหน้าสำคัญ วิธีปลูกตัวอ่อนในครรภ์เทียม ถ้าฉีดยีนดีเข้าเซลล์ อาจได้ยอดมนุษย์

ภาพที่เห็นนี้ คือ Embryo หรือตัวอ่อนของหนูอายุ 6 วัน ที่สามารถเติบโตได้นอกมดลูก

นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาสิ่งมีชีวิต นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลจาก Weizmann Institute of Science ประสบความสำเร็จในการปลูกตัวอ่อนหนูในครรภ์เทียม ซึ่งเป็นการเติบโตของตัวอ่อนอย่างสมบูรณ์ภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิต

อดีตที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เคยพยายามหาทางปลูกตัวอ่อนนอกมดลูกของสิ่งมีชีวิตมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ

หัวหน้าโครงการนี้ คือ Professor Hanna โดยทีมงานได้ทำการศึกษาทดลองนานกว่าเจ็ดปี สร้างกระบวนการแบ่งเป็นสองขั้นตอนเพื่อขยายการเติบโตของตัวอ่อนหนูในครรภ์เทียม

เริ่มจากการแยกตัวอ่อน 250 ตัว จากหนูที่ตั้งท้อง หลังจากนั้นนำมาวางลงบนจานในห้องแล็บ ปรับสภาพให้ตัวอ่อนเหมือนกับมันติดอยู่บนผนังมดลูก

ในขั้นตอนนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เห็นตัวอ่อนเติบโตขึ้นเป็นสองเท่า และขนาดตัวของมันโตขึ้นสามเท่า มันเติบโตขึ้นเป็นสามชั้น

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ การได้เห็นพัฒนาการในการเติบโตของตัวอ่อนที่สามารถสังเกตอย่างใกล้ชิดในห้องทดลอง ทำให้เห็นรายละเอียดที่น่าทึ่ง และเข้าใจถึงความลึกลับที่สุดของสิ่งมีชีวิต

การทดลองครั้งนี้ ทำกับหนู แต่ในอนาคตจะได้เห็นการทดลองกับมนุษย์

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการเติบโตของชีวิตมนุษย์นอกมดลูก ยังเป็นความฝันที่ห่างไกลสำหรับตอนนี้

แต่ถือว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น

-การได้เห็นการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอย่างใกล้ชิด จะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า ทำไมการตั้งครรภ์จำนวนมากจึงล้มเหลว ไม่สามารถปลูกถ่ายได้ และทำไมช่วงเวลาสำหรับการปลูกถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจึงสั้นนัก

-ในการทดลองครั้งต่อๆไป นักวิทยาศาสตร์ต้องการใช้ Stem Cells เพื่อสร้างตัวอ่อน ซึ่งจะช่วยในการสำรวจค้นหาเงื่อนไขของการก่อตัวของเซลล์ที่นำไปสู่ความผิดปกติของพัฒนาการในภายหลังได้อย่างไร

-การศึกษาที่ต่อเนื่อง อาจทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจคำถามพื้นฐานว่า ทำไม Stem Cells หยุดการเป็น Stem Cells

จากการทดลองครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า รหัสพันธุกรรมสามารถทำงานได้เหมือนโดมิโน

ผู้ทดลองคิดว่า สามารถฉีดยีนหรือองค์ประกอบอื่นๆเข้าไปในเซลล์ เพื่อปรับเงื่อนไขหรือการทำให้ตัวอ่อนติดไวรัสชนิดหนึ่ง และดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร

ถ้าค้นพบเงื่อนไขที่ถูกต้อง ซึ่งหมายถึง ฉีดยีนที่ถูกต้อง หรือใส่ไวรัสที่ถูกต้อง รหัสพันธุกรรมของมันจะทำหน้าที่เหมือนโดมิโนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบในวันนี้ อนาคตอาจนำไปสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตตามที่ออกแบบไว้ได้ล่วงหน้า

ถ้าเป็นการทำกับมนุษย์ อาจหมายถึงการสร้างยอดมนุษย์!!!

https://www.youtube.com/watch?v=U73EUOaBxAQ

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03416-3

https://www.openaccessgovernment.org/mice-artificial-wombs/106539/

Leave a Reply