MIT วิจัยการแพร่เชื้อโควิด-19 พื้นที่ปิด ใส่หน้ากากอนามัย ทิ้งระยะห่างทางสังคม ก็ไม่ปลอดภัย ในพื้นที่มีอากาศถ่ายเทดี เสี่ยงต่ำกว่า

Martin Z. Bazant และ John W.M. Bush ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมี และคณิตศาสตร์ประยุกต์ของ MIT เสนอผลการวิจัย และได้พัฒนาวิธีการคำนวณ ความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อินดอร์

มีการเปรียบเทียบให้เห็นการแพร่กระจายของไวรัสเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดตามปัจจัยที่แตกต่างกันหลายประเด็น เช่น ระยะเวลาการอยู่ในพื้นที่ การกรองและการไหลเวียนของอากาศ การฉีดวัคซีน สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน การใส่หน้ากากอนามัย และรวมถึงการหายใจของคนเมื่อ กิน พูด หรือ ร้องเพลง

https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

ผลการวิจัยที่น่าสนใจซึ่งได้จากการศึกษาครั้งนี้ เช่น

-เมื่ออยู่ในพื้นที่อินดอร์ กฎการทิ้งระยะห่างทางสังคม 6 ฟุต หรือ 180 เซนติเมตร ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร แม้ผู้คนจะสวมหน้ากากอนามัย แต่เมื่อมีการหายใจขณะสวมหน้ากาก ลมหายใจจะลอยขึ้น และตกลงมายังพื้นที่ต่างๆในห้อง คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสเชื้อไวรัสของคนอื่นที่หายใจออกมา หากเป็นลมหายใจที่มีเชื้อไควิด-19 มันจะลอยขึ้นไปแล้วตกลงมา และมันมีโอกาสตกลงบนทุกพื้นที่ในห้อง เช่น บนตัวของคนอื่นที่อยู่ในห้อง พื้นห้อง สิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้อง หรืออยู่ในอากาศที่ทุกคนกำลังหายใจเข้าไป ดังนั้นแม้จะทิ้งระยะห่างกันแค่ไหน ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด

-ตัวแปรสำคัญ คือ การใช้เวลาอยู่ในห้องเดียวกับคนที่มีเชื้อไวรัส ยิ่งอยู่ในห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อนานมากขึ้น จะมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น เพราะมีเชื้อไวรัสลอยอยู่ในอากาศ และจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้มากขึ้นด้วย

-การเปิดหน้าต่าง หรือการติดตั้งพัดลมตัวใหม่ เพื่อให้อากาศระบายได้ดีขึ้น อาจมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้เงินจำนวนมากเพื่อปรับปรุงระบบการกรองอากาศใหม่

-คนรวมตัวกัน 20 คนในพื้นที่ปิด ถ้าอยู่ด้วยกันเพียง 1 นาที ไม่น่าจะเป็นอะไร แต่ถ้าอยู่ร่วมกันนานหลายชั่วโมงอาจมีปัญหา

-พื้นที่กลางแจ้ง หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีระบบการถ่ายเทอากาศดี ผู้คนไม่หนาแน่น และไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานเกินไป มีแนวโน้มว่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัย

-สถานที่ซึ่งมีระบบระบายอากาศดี หรือเป็นพื้นที่กลางแจ้ง ความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสการติดเชื้อระหว่างกันมีต่ำกว่าพื้นที่ปิด

-การอยู่ในพื้นที่ปิดของคนจำนวนมากนานๆ และมีคนติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในพื้นที่นั้นด้วย แม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัย หรือระมัดระวังเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม ทุกคนที่อยู่ในนั้นมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสพอๆกัน

-ละอองของเชื้อโรคเป็น Airborne ที่จะเดินทางผ่านอากาศภายในอาคารเมื่อมีคนพูดคุย หายใจ หรือกิน การแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19

-ละอองขนาดใหญ่ที่มีเชื้อโรคติดอยู่ ไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่ มีสาเหตุสำคัญมาจากละอองเล็กๆที่ติดต่อกันได้ผ่านทางลมหายใจ

-หน้ากากอนามัย สามารถป้องกันการติดเชื้อที่มากับละอองที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่การหายใจผ่านมาสก์ยังมีโอกาสหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งอยู่ในอากาศได้ ลองนึกถึงเวลาที่เราใส่มาสก์แล้วมีควันบุหรี่หรือควันรถอยู่ใกล้ๆ เรายังได้กลิ่นควัน ถ้าอากาศที่หายใจเข้าไปมีเชื้อไวรัสอยู่ด้วย หมายความว่าเราจะได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายด้วย

-ผู้ทำการวิจัยให้ความเห็นว่า ในพื้นที่กลางแจ้ง ถ้าทิ้งระยะห่างกันแค่ 90 เซนติเมตร แม้จะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งมีการทิ้งระยะห่างทางสังคม 180 เซนติเมตร และสวมหน้ากากอนามัย

สรุปคำแนะนำที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ

-หากอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งมีระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดี แม้จะสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม ทุกคนในพื้นที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อโควิด-19 พอๆกัน

-ลดจำนวนคนที่อยู่รวมกันในพื้นที่ปิด อย่าอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ปิดนานๆ

https://www.cnbc.com/2021/04/23/mit-researchers-say-youre-no-safer-from-covid-indoors-at-6-feet-or-60-feet-in-new-study.html

Leave a Reply