ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ หดหายเกือบหมดโลก

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่นของทุกประเทศทั่วโลก มักจะระบาดหนักในช่วงเวลาที่แน่นอนทุกปี และมีคนตายเพราะไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ในฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ปี 2020-2021 อเมริกามีคนตายจากไข้หวัดใหญ่ประมาณ 600 คน แต่ฤดูกาลที่แล้วตายประมาณ 22,000 คน และปีก่อนหน้านั้นตายประมาณ 34,000 คน

ผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ และคนที่ตายเพราะไข้หวัดใหญ่ มีตัวเลขลดลงชัดเจนทั่วโลก

WHO หรือองค์การอนามัยโลกมีการติดตามการแพร่ระบาดของ Influenza หรือ ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 18 โซนของโลก และพบว่ามีตัวเลขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ลดลงทั่วโลก ไม่ต่างจากอเมริกา

โดยปกติแล้ว คนที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะล้มป่วยประมาณ 5%

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากเชื้อที่มีอยู่ในปีก่อน แต่ปีที่ผ่านมาไข้หวัดใหญ่หดหายไปเกือบหมดโลก วัคซีนคงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะมีการแพร่ระบาดต่ำมาก โอกาสกลายพันธุ์น้อยมาก

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยกระโดดจากคนหนึ่งไปอีกคนได้ง่ายๆ ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้ว การระวังตัวของผู้คนทั่วโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

การใส่หน้ากากอนามัยของคนทั่วโลก น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดได้ต่ำมาก

หมอหลายคนในประเทศไทยบอกว่า ไม่ค่อยตรวจพบคนป่วยจากไข้หวัดใหญ่มานานเป็นปีแล้ว ยารักษาที่เกี่ยวข้องกับหวัดที่เคยขายได้ดีในร้านขายยาก็ขายไม่ค่อยได้

ใส่หน้ากากอนามัยกันมากๆทำให้ไข้หวัดใหญ่หายไปเกือบหมด แต่หน้ากากอนามัยยังป้องกันการระบาดของโควิด-19 ได้ไม่สมบูรณ์

ไวรัสที่ออกจากปากหรือจมูกของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่มีอาการ สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศและแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปิด

คนทั่วโลกไม่เป็นหวัด แต่ต้องเจอโควิด-19 ที่น่ากลัวกว่ามาก!!!

https://www.scientificamerican.com/article/flu-has-disappeared-worldwide-during-the-covid-pandemic/

Leave a Reply