วัคซีน 16 ล้านโดสสยามไบโอไซเอนซ์ มิถุนายนฉีดคนแก่และคนมีโรคเรื้อรัง ปี 2564 ไทยมีวัคซีนรวม 100 ล้านโดส สิงหาคมเริ่มฉีดคนทั่วประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีประกาศว่า ภายในปี 2564 มีวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชน 100 ล้านโดส โดยย้ำว่า เอกชนไม่ต้องซื้อวัคซีนมาฉีดให้พนังงานเอง รัฐมีงบเพียงพอในการจัดซื้อ และสามารถหาวัคซีนได้ครบ 100 ล้านโดสฉีดให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปรวม 50 ล้านคน

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า มีการแบ่งกลุ่มการฉีดวัคซีนตามลำดับก่อนหลัง 5 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 บุคลากรสาธารณสุข 1.2 ล้านคน

กลุ่มที่ 2 บุคลากรด่านหน้า 1.8 ล้านคน

กลุ่มที่ 3 คนที่มีโรคเรื้อรัง 4.3 ล้านคน

กลุ่มที่ 4 คนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 11.7 ล้านคน

กลุ่มที่ 5 บุคคลทั่วไป 31 ล้านคน

บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรด่านหน้า 3 ล้านคน เริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้ว ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 2 พ.ค. 2564 มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทยรวม 1,477,078 โดส คือ

-ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 1,095,230 ราย

-ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 381,848 ราย

หมายความว่าประชากรไทย 69,945,784 คน มีคนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 381,848 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เริ่มให้คนที่มีโรคเรื้อรังและคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปรวม 16 ล้านคน ได้ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีน โดยมีกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป้าหมายให้ฉีดเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการประเมินว่าคนสองกลุ่มนี้คงมาลงทะเบียนประมาณ 70%

บุคคลทั่วไป 31 ล้านคน จะเริ่มลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

คนกลุ่มที่ 1 บุคลากรสาธารณสุข และ คนกลุ่มที่ 2 บุคลากรด่านหน้า รวม 3 ล้านคน ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคจีน และแอสตร้าเซเนก้าอังกฤษ

การแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แจ้งกำหนดการที่จะได้วัคซีนมาใช้ในประเทศไทยตามนี้ คือ

-มิถุนายน 2564 = 6 ล้านโดส

-กรกฎาคม 2564 = 10 ล้านโดส

-สิงหาคม 2564 = 10 ล้านโดส

-กันยายน 2564 = 10 ล้านโดส

-ตุลาคม 2564 = 10 ล้านโดส

นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งว่า วัคซีน 16 ล้านโดส ที่จะฉีดให้คนที่มีโรคเรื้อรังและคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยของ สยามไบโอไซเอนซ์

มีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณหมอพงศธรว่า วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ที่ผลิตในประเทศไทยของ สยามไบโอไซเอนซ์ ได้ส่งไปตรวจสอบในต่างประเทศแล้ว และมีการยืนยันว่ามีคุณภาพดีมาก

จากข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข มีการแจ้งข่าวเรื่องกำหนดเวลาของวัคซีน 50 ล้านโดสแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า อีก 50 ล้านโดสจะมีให้ช่วงเวลาไหน

วัคซีน 50 ล้านโดสที่แจ้งว่ามีถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2564 คงเอาไว้ใช้สำหรับประชากรไทยน้อยกว่า 50 ล้านคน อาจมีคนเพียง 60% – 70% ที่ไปลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทำให้มีวัคซีนเหลืออีกมาก

จากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ คงพอสรุปได้ว่า แอสตร้าเซเนก้า ที่ผลิตโดย สยามไบโอไซเอนซ์ ของไทย จะเป็นวัคซีนหลักที่คนไทยทั่วประเทศได้ใช้

คงต้องยอมเชื่อสิ่งที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยยืนยันกับคนไทยทั้งประเทศว่า ภายในสิ้นปี 2564 จะมีวัคซีน 100 ล้านโดสสำหรับคนไทย 50 ล้านคน

อาจมีประชาชนบางส่วนกังวลเรื่องวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ที่เพิ่งเริ่มผลิตใหม่ในประเทศไทย แต่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วว่า มีคุณภาพดีมาก ได้รับคำชมจากบริษัทแม่ว่าวัคซีนไทยมีคุณภาพดีกว่าที่ผลิตอยู่ในหลายประเทศด้วยซ้ำ

คนที่มีโรคเรื้อรังและคนแก่ 16 ล้านคน จะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าของไทยในเดือนมิถุนายนและกรกฎคม 2564

ส่วนประชาชนทั่วไป 31 ล้านคน จะเริ่มได้ฉีดในเดือนสิงหาคม 2564

คนที่มีโรคเรื้อรังและคนแก่ 16 ล้านคนได้ฉีดวัคซีนไทยก่อน น่าจะมีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นอีกมาก เอาไปใช้ประโยชน์สำหรับการฉีดให้บุคคลทั่วไปอีก 31 ล้านคนได้!!!

https://www.youtube.com/watch?v=io39eB8aM7o

Leave a Reply