ใครไม่ฉีดวัคซีน “ห้ามเข้า” ที่ชุมชน อาจเป็นมาตรฐานใหม่ต่อสู้โควิด-19 ช่วยกระตุ้นผู้คนให้ฉีดวัคซีนมากขึ้น

วันนี้หลายประเทศเริ่มมีวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนโดยทั่วไป เริ่มต้นจากคนที่มีอายุมากก่อน และขยายกลุ่มไปถึงคนกลุ่มอายุน้อยต่ำกว่า 16 ปี เพราะมีวัคซีนบางชนิดมีผลการวิจัยแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อคนอายุน้อย

ประเทศรวยๆ เริ่มวางแผนฉีดวัคซีนให้คนอายุน้อยแล้ว แต่ทาง WHO แนะนำว่า คนอายุน้อยเป็นปัญหาน้อย แข็งแรงกว่า แม้จะติดเชื้อโควิด-19 ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการอะไร ประเทศรวยๆน่าจะแบ่งปันวัคซีนให้ประเทศยากจนที่ยังมีวัคซีนไม่เพียงพอ

ประเทศและเมืองที่มีคนฉีดวัคซีนกันมากๆ เริ่มวางแผนที่จะกลับมาเปิดธุรกิจตามปกติ แต่ยังมีปัญหาในบางประเทศที่ประชาชนจำนวนมากไม่ยอมไปฉีดวัคซีน!

ประเทศไทยเราเริ่มมีการจองฉีดวัคซีนให้กับคนสูงอายุและผู้มีโรคบางอย่าง แต่อัตราคนที่ไปจองทั่วประเทศไทย ยังต่ำมากๆ

หากจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีนแล้วยังมีต่ำ ก็จะไม่มีทางเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

หลายๆประเทศกำลังหาทางกระตุ้นให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เช่น มีวัคซีนหลายชนิดให้เลือกฉีด มีความสะดวกในการขอรับการฉีดวัคซีน แต่จำนวนผู้เข้าฉีดวัคซีนก็ยังมีไม่มากพอ

ในการเดินทางระหว่างประเทศมีข้อกำหนดชัดเจนว่า จะต้องฉีดวัคซีน มีวัคซีนพาสปอร์ต แต่ต่อไปอีกไม่นาน อาจได้เห็นวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับการเข้าไปในที่ชุมชนต่างๆของแต่ละประเทศด้วย

ฮ่องกงซึ่งเริ่มให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2021 สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปจำนวน 6.5 ล้านคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น

ประชากรฮ่องกงและคนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในฮ่องกงมีรวม 7.5 ล้านคน แต่มีเพียงแค่ 1.12 ล้านคน ที่ได้ฉีดวัคซีน 1 โดสแล้ว มี 733,196 คน ที่ฉีด 2 โดส คิดเป็นตัวเลขเพียง 9.8%

วันนี้ฮ่องกงเริ่มมีมาตรการกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีนมากขึ้น หาทางทำให้ธุรกิจกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจากหยุดชะงักไปนาน

กฎใหม่ของฮ่องกง อนุญาตให้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน รับประทานอาหารนอกบ้านเป็นกลุ่ม 6 หรือ 8 คน โดยมีโซนพื้นที่พิเศษสำหรับคนกลุ่มนี้ อยู่ทานในร้านได้ถึงเที่ยงคืนหรือตีสอง

ทางการฮ่องกง คาดหวังว่า กฎใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นให้คนไปฉีดวัคซีนมากขึ้น

ข้อกำหนดในลักษณะนี้ อาจกลายเป็นนิวนอร์มอลหรือวิถีชีวิตใหม่ของคนหลายประเทศในยุคโควิด-19 และมันอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่อาจจะได้เห็นตามมา เช่น

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าสถานที่ราชการ

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามขึ้นรถขนส่งสาธารณะ

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าห้างสรรพสินค้า

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าสำนักงาน

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าดูกีฬา

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าดูคอนเสิร์ต

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าไปดูหนัง

-ยังไม่ฉีดวัคซีน ห้ามเข้าบาร์

วันนี้ในประเทศอิสราเอลก็มีระบบ Green Pass ซึ่งยอมให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้า ดูหนัง ดูคอนเสิร์ต เข้าภัตตาคาร และเข้าบาร์

ข้อกำหนดที่เป็นข้อห้ามต่างๆ อาจดูเหมือนเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน คงต้องมีการบังคับใช้อย่างระมัดระวัง หรือมีทางเลือกซึ่งเป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

แนวทางปฏิบัติเพื่อยืนยันคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ทำได้ง่ายมาก เพียงแค่มีคิวอาร์โค้ดประจำตัวก็สแกนเข้าพื้นที่ได้ทันที

ใครยังไม่ฉีดวัคซีน “ห้ามเข้า” พื้นที่ชุมชน อาจไม่เดือดร้อนคนที่ไม่อยากฉีดวัคซีนก็ได้ พวกเขาอาจไม่อยากไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนอยู่แล้ว…..

Leave a Reply