คนถกเถียงกันว่า จะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน เพราะไม่เชื่อถือต่อวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ คนไม่ใช่ไก่ในฟาร์มที่ยอมฉีดอะไรก็ได้

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม

Demonstration Effect

ไม่คิดว่าเรื่องคนไม่ฉีดวัคซีนจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเท่าที่ฟังๆมา คนไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีนเป็นการทั่วไป พวกเขาเพียงไม่อยากฉีดวัคซีนจีน เพราะความไม่เชื่อถือในวัคซีนของซิโนแวค

ถ้ามีวัคซีนที่พวกเขาวางใจ เช่น ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา พวกเขาก็ยอมฉีด

ที่คนถกเถียงกันเรื่องฉีดมั๊ยฉีดในวันนี้ สาเหตุมาจากความไม่เชื่อถือต่อวัคซีนที่รัฐจัดหา และความไม่ไว้วางใจต่อของคุณภาพวัคซีน ตรงนี้จะว่าประชาชนไม่ได้ เพราะวัคซีนโควิดที่มีอยู่ในวันนี้ เป็นวัคซีนที่ผ่านออกมาเพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน ไม่ได้ผ่านกระบวนการปกติ

ในขณะที่สื่อรายงานเรื่องคนแพ้คนตายจากวัคซีน ก็เป็นการทำหน้าที่ของสื่อ ที่ต้องรายงานต่อประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบ นี่เป็นเรื่องพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ เป็นภารกิจสำคัญของสื่อ

ในด้านของรัฐ รัฐมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นใจ แสดงหลักฐานและเหตุผลการตัดสินใจของรัฐ ต้องให้และพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องในส่วนที่สื่ออาจไม่ได้รายงานและประชาชนควรทราบ บทบาทตรงนี้ รัฐต้องสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือด้วย การพูดกันคนละทีสองที ขัดกันไปมา หรือพูดแบบชวนเชื่อนั้นทำลายเครดิต ทำลายสถานะและบทบาทของเจ้าพนักงาน(Authority) ที่เป็นแหล่งของอำนาจหน้าที่

การจะไปโกรธประชาชนหรือโกรธสื่อนั้นไม่ใช่ที่ ประชาชนมิใช่ไก่ในฟาร์มที่รัฐจะจับฉีดยา จะจับป้อนอาหาร จะเลือกให้อยู่หรือคัดทิ้งได้ตามใจ เลิกคิดว่าประชาชนควรเงียบ งอมืองอเท้าร่วมมือโดยไม่โวยวาย ยอมให้รัฐจัดการ

นี่เป็นสังคมสมัยใหม่ ส่วนที่คิดนั่นมันเป็นมูลฝอยเผด็จการ

วันหนึ่งเมื่อประเทศเรามีวัคซีนให้ฉีดทั่วไป ไม่ว่าจะมาจากรัฐหรือเอกชนนำเข้ามา แล้วคนไทยได้ฉีดวัคซีนมากขึ้น วันนั้นจะมีคนขอเข้าคิวฉีดวัคซีน การปฏิเสธวัคซีนจะน้อยลงมาก จนปัญหาคนต่อต้านวัคซีนหมดไปหรือไม่เป็นปัญหา

ทั้งนี้เพราะผลของ Demonstration Effect คือการได้เห็นคนจำนวนมาก ไปฉีดวัคซีน ได้เห็นคนฉีดวัคซีนแล้วมีชีวิตปกติสุขขึ้น และไม่เห็นคนแพ้มากมายเหมือนที่เป็นข่าว

ถึงตอนนั้น Momentum หรือแรงผลักดันจะเพิ่มเป็นทวีคูณให้คนเต็มใจไปรับวัคซีน

ควรเข้าใจว่า คนทุกคนรักชีวิต มีความต้องการด้านความปลอดภัย นี่เป็นปัจจัย 4

ความต้องการวัคซีนจึงเป็น Latent Demand เป็นความต้องการที่เร้นอยู่ เมื่อยังไม่มีอะไรสนองตอบได้ ก็จะคงเร้นอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อไหร่ที่มีปัจจัยนั้นเสนอในตลาด ในราคาที่เข้าถึงได้ แน่นอนว่าตอนนั้นคนก็จะหันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันมากมายแน่นอน

ว่าแต่ว่ารัฐเตรียมวัคซีนไว้มากพอไหม จะกระจายไปได้เร็วและทั่วถึงหรือเปล่าเท่านั้น?

https://www.scmp.com/lifestyle/travel-leisure/article/3134140/eu-reopen-borders-fully-vaccinated-travellers-and-limits?fbclid=IwAR2vO912W7FFya87guyTeK_qBvavYU-SHGKGk8E8extMWd_Pp-sDPo2e5Ys

Leave a Reply