นักวิจัยได้ข้อสรุปอายุขัยสูงสุดของมนุษย์ ถ้าไม่ตายเพราะ มะเร็ง หัวใจ รถชน คนมีสุขภาพดี จะอยู่ได้ถึง 120-150 ปี

Scientific American มีบันทึกสถิติคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุด คือ Jeanne Calment ซึ่งเธอตายในฝรั่งเศสขณะอายุ 122 ปี

ทีมนักวิจัย Gero ในสิงคโปร์ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอายุขัยของมนุษย์ และมีผลการวิจัยเผยแพร่ใน Nature Communications สัปดาห์นี้ https://www.nature.com/articles/s41467-021-23014-1

มีข้อสรุปจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า…

มนุษย์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ระหว่าง 120 ถึง 150 ปี

แต่ต้องเป็นคนที่โชคดีไม่เจอปัญหาสุขภาพร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และไม่ตายก่อนเวลาอันควรจากอุบัติเหตุอย่างโดนรถชนตาย หรือถูกฆ่าตาย

กระบวนการชราภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ มีรูปลักษณะที่น่าสนใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์

การศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และรัสเซีย

จากการดูขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเม็ดเลือด นักวิจัยพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะลดลงในอัตราที่คาดเดาได้

ในช่วงอายุระหว่าง 120 ถึง 150 ปี ความยืดหยุ่นตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง และนำไปสู่ความตายในที่สุด

การวิเคราะห์เครื่องหมายเลือดในระยะยาว เผยให้เห็นการสูญเสียความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง และทำให้สามารถคาดการณ์ขีดจำกัดอายุขัยของร่างกายมนุษย์

ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีวภาพมีผลต่ออายุขัยของมนุษย์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความเครียด

การศึกษาครั้งนี้ มีการตรวจวัดและแปลผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออายุขัยของมนุษย์

อาหารการกิน และวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคน มีผลต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์โดยตรง

แต่ความตายอาจไม่ใช้เรื่องที่สำคัญที่สุด คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสำคัญมากกว่า!!!

https://futurism.com/neoscope/scientists-maximum-human-lifespan

Leave a Reply