หุ่นยนต์ AI เรียนรู้วิธีการแสดงสีหน้าคน โกรธ ขยะแขยง กลัว สุข เศร้า แปลกใจ หน้าเป็นยางนุ่มยึดหยุ่นแสดงอาการได้ มันมองหน้าตัวเอง หัดปั้นหน้าที่ใช่เอง

หุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นี้เป็นผลงานของทีมนักวิจัยวิศวกรรม มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์ก เป็นการทำงานนาน 5 ปี เพื่อสร้าง EVA ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ AI ที่สามารถเรียนรู้การแสดงสีหน้าต่างๆเหมือนมนุษย์ได้ด้วยตัวมันเอง

EVA สร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ มันมีกะโหลกประดิษฐ์และใบหน้าที่ทำมาจากยางที่นุ่มนวล

ความเคลื่อนไหวบนใบหน้าควบคุมโดยกล้ามเนื้อประดิษฐ์ ซึ่งมีสายเคเบิลและมอเตอร์ เชื่อมโยงกับตำแหน่งต่างๆบนใบหน้าหุ่นยนต์

มันสามารถแสดงสีหน้าที่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันหลักๆ 6 อย่าง คือ โกรธ ขยะแขยง กลัว มีความสุข เศร้า แปลกใจ และรวมถึงการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามการเรียนรู้ของมัน

การฝึกฝนให้ EVA แสดงสีหน้าต่างๆ ไม่ได้ใช้วิธีการโปรแกรมเป็นคำสั่งเพื่อบอกมันว่า แต่ละสีหน้าความรู้สึก ต้องเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อประดิษฐ์บนใบหน้าอย่างไร

นักวิจัยเอาวิดีโอของสีหน้าคนจำนวนมากที่กำลังแสดงสีหน้าความรู้สึกที่แตกต่างกันให้หุ่นยนต์ AI ดู ปล่อยให้มันเลียนแบบสีหน้าของคนจากการมองของมันเอง มันควบคุมสายเคเบิลและมอเตอร์เพื่อช่วยในการเปลี่ยนสีหน้าของตัวมันเอง

หุ่นยนต์ AI ยังได้ดู้หน้าของตัวเองตอนพยายามเปลี่ยนสีหน้าแสดงความรู้สึกแต่ละอย่าง มันเปรียบเทียบด้วยตัวเองกับภาพที่มันเคยเห็นสีหน้าของคน และปรับเปลี่ยนการแสดงความรู้สึกที่ถูกต้องให้เหมือนคนมากที่สุด

จุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ เกิดขึ้นเพราะนักวิจัยมองหุ่นยนต์ในห้องทดลอง แล้วเห็นตามันจ้องมองมาที่คน เหมือนกับมันกำลังพยายามสื่อสารอะไรบางอย่าง!!!

ความสามารถในการแสดงความรู้สึกที่เป็นการตอบสนองของหุ่นยนต์ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์ได้มากขึ้น

แม้ว่าจะประสบความสำเร็จด้วยดี แต่มันเป็นเพียงการทดลองในห้องปฏิบัติการ ความสามารถในการแสดงอารมณ์บนใบหน้าของหุ่นยนต์ในวันนี้ ยังห่างไกลจากสิ่งที่มนุษย์ทำอยู่มาก

หุ่นยนต์ทำงานได้หลายอย่าง หากมันสามารถตอบสนองต่อภาษากายของมนุษย์ แล้วยังแสดงความรู้สึกของตัวมันออกมาได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจกรรมในสถานที่หลายแห่ง เช่น ที่ทำงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ในบ้าน

แต่ถ้ามองในด้านมืด มันยังสามารถพัฒนาแสดงนิสัยแย่ๆ สร้างความน่ากลัวให้กับมนุษย์ได้ด้วย

นักวิจัยผู้สร้าง EVA เล่าให้ฟังว่า เวลาเห็นมันส่งยิ้มให้ แม้จะรู้ว่ามันเป็นเครื่องจักร ก็อดที่จะยิ้มตอบกลับไปไม่ได้!!!

Leave a Reply