3D-printing สร้างจมูกอีเล็กทรอนิค ตรวจคนติดโควิด-19 ได้ใน 80 วินาที ใช้ตรวจใน สนามบิน ที่ทำงาน โรงงาน สนามกีฬา ผลการทดลองมีความถูกต้อง 94%

การตรวจหาคนติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำกันในปัจจุบัน โดยหลักๆแล้ว มี 2 วิธี คือ Rapid Test และ RT PCR

Rapid Test เป็นวิธีการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด ใช้วิธีเจาะเลือดปลายนิ้ว ใช้เวลา 10-15 นาทีสามารถทราบผลการตรวจ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อแล้ว 10 วัน และต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอีก เพื่อยืนยันว่าปลอดเชื้อจริงๆ

RT PCR หรือ Real Time PCR เป็นการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูกและลำคอ หลังการตรวจใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงถึงทราบผล คนที่ได้รับเชื้อแล้ว 3 วัน สามารถยืนยันการวินิจฉัยว่าติดโควิด-19 ได้

ในช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ไปทั่วโลก มีการค้นหาวิธีตรวจคนติดเชื้อหลายรูปแบบ เพื่อคัดกรองและช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

นักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ทดลองสุนัขดมกลิ่นหาคนติดโควิด-19 และพบว่ามันมีความถูกต้องแม่นยำระหว่าง 75 – 100 เปอร์เซ็นต์ มันถูกฝึกให้ดมกลิ่น “รักแร้” ของคน!

วันนี้มีการใช้สุนัขช่วยดมกลิ่นแปลกปลอมกันตามสนามบินและสถานที่ต่างๆซึ่งต้องการรักษาความปลอดภัยระดับสูงอยู่แล้ว แต่ในยามวิกฤติแบบนี้ การยกระดับเพิ่มจำนวนการค้นหาคนติดโควิด-19 โดยใช้สุนัข เป็นเรื่องที่ไม่สมจริง และทำได้ยาก

การใช้ระบบอิเล็กทรอนิคชิมรสชาติหรือดมกลิ่น มีการใช้ในหลายอุตสาหกรรมอยู่แล้ว มันมีมาตรฐานที่สม่ำเสมอกว่าการตัดสินด้วยคน เซนเซอร์สามารถตรวจจับกลิ่นแล้วส่งข้อมูลให้ AI วิเคราะห์ว่ามีกลิ่นอย่างไร ตรงกับกลิ่นที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหน?

ในปัจจุบัน มีนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศกำลังศึกษาทดลองใช้จมูกอีเล็กทรอนิคช่วยดมกลิ่นหาคนติดเชื้อโควิด-19 นับเฉพาะในประเทศอิสราเอล มีการวิจัยเรื่องนี้อยู่ 4 แห่ง

สำหรับข่าวนี้เป็นการวิจัยพัฒนาของ Weizmann Institute of Science ของอิสราเอล เป็นการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างจมูกอีเล็กทรอนิค โดยให้ผู้ทดสอบ Sniff Out หรือ หายใจแรงๆออกมาเข้าสายท่อเล็กๆ เพื่อตรวจว่าติดโควิด-19 หรือไม่ โดยใช้เวลาวินิจฉัยโรคเพียง 80 วินาที

เครื่องมือที่มีชื่อเรียกว่า Pen3 ถูกฝึกให้ระบุ VOCs หรือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งมาจากช่องจมูกชั้นใน (ไม่ใช่เพียงแค่ลมหายใจปกติของแต่ละคน)

ผลการทดลองจาก 503 ตัวอย่าง พบผู้ติดโควิด-19 ที่มีผลบวก 27 คน หมายความว่า จมูกอีเล็กทรอนิค Pen3 มีความถูกต้องแม่นยำ 94%

อาสาสมัครทุกคน เริ่มต้นด้วยการทดสอบกับจมูกอีเล็กทรอนิค หลังจากนั้นจะถูกทดสอบอีกครั้งด้วยระบบ Real Time PCR เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างกัน

ทีมนักวิจัยได้กลุ่มคนที่อาสาสมัครในการทดลองจากการขับรถแบบไดร์ฟทรูเข้ามาในสถานีทดสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากกาชาดอิสราเอล ในกรุงเทลอาวีฟ

เชื้อโรคทุกชนิดมีกลิ่น เพราะมันได้เปลี่ยนกระบวนการเผาผลาญเมตาบอลิซึมซึ่งมีกลิ่น

วิธีนี้เป็น Instant COVID test หรือการตรวจสอบหาคนติดเชื้อโควิด-19 แบบสำเร็จรูป คนที่ต้องการทดสอบ สามารถทดสอบขณะนั่งอยู่ในรถ และทราบผลได้ใน 80 วินาที!!!

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากแต่ละคน ทำได้โดยการนำท่อเล็กๆสอดแนบสนิทกับรูจมูก แล้วหายใจแรงๆออกมาเหมือนการจามออกมาจากข้างใน

สายที่แยงเข้าจมูก เป็นระบบส่งลมหายใจแบบทางเดียว ซึ่งไม่มีผลทำให้ผู้ทดสอบได้รับเชื้ออะไรจากเครื่องมือ

มีหน่วยที่เป็นก๊าซและเซ็นเซอร์หลายตัว เมื่อสารประกอบทำปฏิกิริยากับเซ็นเซอร์ จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้า

วาล์วสุ่มตัวอย่างมีการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์เพื่อช่วยประมวลผลออกมาเป็นการวินิจฉัยโรคว่า ติดโควิด-19 หรือไม่?

Pen3 ดมกลิ่นสารเคมีจากผู้ติดเชื้อไวรัสแต่ละคนได้ จะช่วยยกระดับในวงกว้างสำหรับการตรวจหาคนติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ สนามบิน สำนักงาน โรงงาน และในสนามกีฬาต่างๆ

การทำให้จมูกอีเล็กทรอนิคตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นงานที่ยากมาก แต่ในยามนี้คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ มันจะมีการคืนทุนอย่างมหาศาล!!!

https://www.studyfinds.org/electronic-nose-sniff-out-covid/

https://www.studyfinds.org/dogs-detect-covid-by-sniffing-armpits/

Leave a Reply