นักวิจัยฝรั่ง ยืนยันประโยชน์รำไท่เก็ก ช่วยผู้เป็นเหยื่อโรคหลอดเลือดสมอง ลด ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย อาริโซน่า สหรัฐอเมริกา มีผลการศึกษาว่า Tai Chi หรือที่คนจีนแต้จิ๋วเรียกว่า ไท่เก็ก มีแนวโน้มที่จะช่วยลดอาการคนป่วยที่มีปัญหา นอนไม่หลับ วิตกกังวล และอาการซึมเศร้า

ผลการศึกษาพบว่า 1 ใน 3 ของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง มีภาวะซึมเศร้า และปัญหาการนอน หรือมีอาการวิตกกังวล

นักวิทยาศาสตร์มีผลการศึกษาชี้ชัดว่า การฝึกไท่เก็กมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีผลกระทบด้านบวกต่อ ปัญหาสุขภาพจิต เช่น สมาธิสั้น และภาวะซึมเศร้า

การฝึกไท่เก็กช่วยทำให้จิตใจสงบ ทำให้อยู่กับปัจจุบัน และแยกอารมณ์ด้านลบที่ไม่จำเป็นอย่างภาวะซึมเศร้าออกไปได้

Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดชะงักในการไหลเวียนของเลือดไปยังสมอง มักเกิดจากลิ่มเลือด และเป็นสาเหตุการตายอันดับสามของสหรัฐอเมริกา แต่โรคนี้มักจะมีการเชื่อมโยงสำคัญกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทีมวิจัยได้ศึกษาผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 11 ราย ซึ่งทั้งหมดได้เข้าคลาสเรียน ไท่เก็ก เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และมีการตรวจวัดอาการ วิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้า ด้วยแบบสอบถามช่วงก่อนและหลังการฝึกไท่เก็ก

มีการตรวจวัดคุณภาพการนอนด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ศึกษาความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบ โดยวัดจากตัวอย่างเลือด ก่อนและหลังการฝึกไท่เก็ก

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดออกซิเดชันลดลง แต่การอักเสบยังคงเหมือนเดิม สิ่งที่พบอย่างมีนัยสำคัญ คือ ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และปัญหาการนอน มีอาการลดลง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย อาริโซน่า รู้สึกประหลาดใจกับผลการศึกษา และต้องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มมากกว่านี้ และให้ผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ฝึกไท่เก็กนานขึ้นเป็น 12 สัปดาห์

ฝรั่งเพิ่งเริ่มมาศึกษาเรื่อง ไท่เก็ก และเริ่มเห็นคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ แต่โลกตะวันออกเข้าใจความสำคัญของ ไท่เก็ก มานานกว่า 1,600 ปีแล้ว

ไท่เก็กเป็นศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของจีนที่คิดค้นโดยนักพรตลัทธิเต๋าในมณฑลเสฉวน และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกกำลังกายของคนทุกกลุ่มอายุ แม้แก่ชราอายุ 90-100 กว่าปีก็ฝึกฝนไท่เก็กได้

ประโยชน์ของไท่เก็ก ตามตำราจีน คือ ลดความเครียด ปรับสภาวะอารมณ์ เสริมระบบความจำ ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ลดอาการของโรคพาร์กินสัน ฝึกการทำงานของระบบประสาท ฯลฯ

การรำไท่เก็กมีหลายรูปแบบ ในประเทศไทยก็มีสมาคมเกี่ยวกับไท่เก็กอยู่หลายแห่ง

มีคนมักจะเปรียบเทียบว่า โยคะเหมาะกับหนุ่มสาว ไท่เก็กเหมาะกับคนแก่ แต่ทั้งสองศาสตร์มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน

Tai chi shows ability to help stroke victims avoid depression

Leave a Reply