รอดจากโควิด-19 อาจ ตาบอด ตาย อินเดียสามหมื่นคนเป็นโรคราดำมรณะ มีผลต่อผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกัน ร่างกายอ่อนแอ สเตียรอยด์กระตุ้นความเสี่ยงเกิดโรค

Mucormycosis หรือ โรคราดำมรณะ กำลังระบาดหนักในอินเดีย มีรายงานข่าวจากประเทศอินเดียว่า ผู้ที่รอดตายจากโควิด-19 หลายหมื่นคน กำลังต่อสู้กับโรคราดำมรณะ ซึ่งอาจส่งผลให้กลายเป็นคนตาบอด หรือ ตาย

นับถึงวันที่ 11-06-2021 อินเดียมีคนเป็นโรคราดำมรณะ 31,216 คน และในจำนวนนี้ตายไปแล้ว 2,109 คน สามสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดเพิ่มขึ้นมากถึง 150%

มีรายงานชัดเจนจากอินเดียว่า ผู้ที่เป็นโรคราดำมรณะในปัจจุบันจำนวนมาก เป็นผู้ที่รอดตายจากการติดเชื้อโควิด-19

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือร่างกายไม่แข็งแรง เมื่อได้รับเชื้อราดำ จะมีความเสี่ยงทำให้เป็นโรคราดำมรณะในคน

Black Fungus หรือราดำ เกิดจากเชื้อ Mucormycosis ที่พบได้ในดินหรืออินทรียวัตถุที่เกิดการเน่าเปื่อยแล้ว เช่น ซากไม้ ใบไม้ ผักผลไม่ที่เน่าแล้ว ปุ๋ยหมัก ฯลฯ

เชื้อราดำสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอุณภูมิร่างกายมนุษย์ มันเข้าสู่ร่างกายได้โดย การทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อรา การสูดหายใจเอาเชื้อราเข้าไป บาดแผลบนร่างกายสัมผัสกับเชื้อรา

คนที่ร่างกายแข็งแรงดี สามารถป้องกันตัวเองจากโรคราดำมรณะได้ดีกว่า คนที่มีร่างกายอ่อนแอ

ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ร่างกายที่ขาดออกซิเจน หมอช่วยผู้ป่วยด้วยการฉีดสเตียรอยด์ อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโควิด-19 อ่อนแอลง ทำให้เขากลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อสปอร์ของเชื้อราดำในอากาศมากขึ้น

ผู้มีปัญหาด้านภูมิต้านทาน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ที่มีเชื้อ HIV เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโรงราดำมรณะ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อินเดียเป็นประเทศที่มีคนเป็นโรคเบาหวานจำนวนมาก ติดอยู่ในระดับโลก

อาการของคนเป็นโรคราดำมรณะ คือ ปวดศีรษะ คัดจมูกและมีอาการเลือดออกที่จมูก มีอาการชักเกร็ง ตาบวมและมีอาการปวด มีผลร้ายแรงถึงขั้น ตาบอด หรือ ตาย

โรคราดำมรณะรักษาได้ด้วยยาต้านเชื้อราที่สำคัญ คือ Amphotericin-B ต้องรับยาต่อเนื่องประมาณ 8 สัปดาห์ แต่เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อราดำในอินเดียจำนวนมาก ทวีความรุนแรงจนมีความขาดแคลนยารักษา

ผู้ป่วยโรคราดำมรณะที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการรักษานานๆ จะสูญเสียการมองเห็น มันลุกลามรุนแรงบริเวณจมูกถึงดวงตา สามารถเข้าสู่สมองอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยบางราย อาจต้องรีบรักษาด้วยการผ่าตัดนำเนื้อเยื่อที่เกิดการติดเชื้อออก

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาหรือสายพันธุ์อินเดีย กำลังกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย กำลังแทนที่สายพันธุ์อัลฟา หรือสายพันธุ์อังกฤษ ที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งบันเทิงไฮโซย่านทองหล่อ

โควิด-19 ทำให้คนที่ติดเชื้อตายได้ และยังส่งผลทำให้ร่างกายของคนที่เคยติดเชื้ออ่อนแอลง เสี่ยงต่อโรคภัยอย่างอื่นอีก หนทางต่อสู้หลัก คือ การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด

วันนี้เรามีกรณีศึกษาจากอินเดียอย่างชัดเจนว่า ผู้ที่รอดตายจากโควิด-19 อาจเป็นโรคราดำมรณะที่ทำให้ตาบอดหรือตายได้ ทางการไทยต้องเตรียมยารักษาให้พร้อมไว้ล่วงหน้า!!!

https://news.yahoo.com/tens-thousands-covid-19-survivors-095036744.html

https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Mucormycosis-Black-Fungus

Leave a Reply