หน้ากากตรวจวินิจฉัยติดเชื้อโควิด-19 ใส่ไว้นาน 90 นาที จะรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ งานต้นแบบ วิศวกร MIT และ Harvard บุคลากรทางการแพทย์ ตรวจตัวเองได้

ในปี 2014 ทีมนักวิจัยจาก MIT และ Harvard ค้นพบว่าโปรตีนและกรดนิวคลีอิกที่จำเป็นสำหรับการสร้างเครือข่ายยีนสังเคราะห์ที่ตอบสนองต่อโมเลกุลเป้าหมายเฉพาะเจาะจง สามารถฝังลงในกระดาษ และทำให้สามารถสร้างกระดาษที่วินิจฉัยเชื้อไวรัส อีโบลา และ ซิกา ได้

ระหว่างที่กำลังจะเสร็จสิ้นการวิจัยโครงการนี้ในช่วงต้นปี 2020 เริ่มมีข่าวการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากอู่ฮั่น เลยมีการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยไวรัส SARS-CoV-2 หรือที่วันนี้รู้จักกันทั่วโลกว่า COVID-19

ตัวต้นแบบของหน้ากากสำหรับวินิจฉัยโรคเชื้อโควิด-19 ผลิตเสร็จแล้ว ผู้ที่สวมใส่หน้ากากรุ่นใหม่นี้ จะรู้ว่าตัวเองมีเชื้อ SARS-CoV-2 ภายใน 90 นาที

ทีมนักวิจัยชุดนี้ เรียกเซ็นเซอร์ของพวกเขาว่า SHERLOCK มาจากชื่อของนักสืบในตำนานจากนิยาย เชอร์ล็อก โฮมส์

เซ็นเซอร์ถูกวางไว้ด้านในของหน้ากาก สามารถตรวจจับอนุภาคไวรัสที่มาจากลมหายใจผู้สวมหน้ากาก โดยทดสอบด้วยตัวเองจากการกดปุ่มด้านข้าง จะมีช่องเก็บน้ำขนาดเล็กปล่อยออกมาเพื่อเริ่มการทดสอบ สารประกอบที่แห้งเป็นเยือกแข็งมีส่วนประกอบของเซ็นเซอร์ตรวจจับ SARS-CoV-2 ซึ่งจะวิเคราะห์ละอองลมหายใจที่สะสมอยู่ภายในหน้ากาก และให้ผลลัพธ์ภายใน 90 นาที

การทดสอบให้ผลลัพธ์กับผู้ใส่หน้ากากเป็นการส่วนตัว

ผลลัพธ์การทดสอบ มีความละเอียดในระดับมาตรฐานทองคำ เป็นการทดสอบที่มีความไวสูงในระดับเดียวกับ PCR Test แต่ให้ผลการทดสอบรวดเร็วเหมือน Antigen Test ที่ใช้ในการวิเคราะห์โควิด-19 แบบรวดเร็ว

นอกจากนั้น ยังมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านนอกหน้ากาก เพื่อตรวจจับเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้

เซ็นเซอร์สามารถสลับไปตรวจจับเชื้อโรคอื่นๆได้ด้วย เช่น ไข้หวัดใหญ่ อีโบลา ซิก้า หรือ สารก่อโรคในเส้นประสาทออร์กาโนฟอสเฟต ฯลฯ

หน้ากากตรวจจับโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆนี้ อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี อีกไม่นานคงมีบริษัทที่เห็นประโยชน์ของการคิดค้นใหม่นี้ ทำการผลิตในเชิงพาณิชย์จำนวนมาก

นอกจากเอาเซ็นเซอร์ติดกับหน้ากากแล้ว สามารถพัฒนาใช้เซ็นเซอร์ติดกับเสื้อกาวน์ของหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อติดตามการสัมผัสกับเชื้อโรค หรือภัยคุกคามอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ

โครงการนี้ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งในวงการทหารและการแพทย์

เมื่อทหารใส่หน้ากากหรือเสื้อผ้าที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับเชื้อโรคหรือภัยคุกคามต่างๆ จะสามารถป้องกันตัวเองได้ดีขึ้น

หมอและบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับการป้องกันมากขึ้น มีสุขภาพดีพอที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

ถ้าต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก คงมีการพัฒนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น….

ผลิต ไม่สูงมากนัก คงมีการพัฒนาเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น….

https://scitechdaily.com/mit-and-harvard-engineers-create-new-face-mask-that-can-detect-covid-19-infection/

Leave a Reply