ยูเค โปรตุเกส ชิลี ฉีดวัคซีนเกินครึ่งยังติดเชื้อกันมาก ประเทศไทย ติดอันดับที่ 16 มีคนติดโควิด-19 ต่อวันมากที่สุดในโลก

ข้อมูลนี้เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4-07-2021 ของ wordometer และมีการนำข้อมูลจาก Our World in Data มาวิเคราะห์เพิ่มเติม

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อต่อวันมากที่สุดยังเป็น อินเดีย มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 40,387 คน ตาย 743 คน

หากนับเป็นสัดส่วนต่อประชากร วันนี้สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 24,248 คน ตาย 15 คน คิดเป็นสัดส่วนการติดเชื้อ 355 คน ต่อประชากรหนึ่งล้านคน

ประเทศไทยติดอันดับที่ 16 ของโลก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5,916 คน ตาย 44 คน คิดเป็นสัดส่วนการติดเชื้อ 85 คน ต่อประชากรหนึ่งล้านคน

สายพันธุ์เดลต้าที่มีต้นกำเนิดจากอินเดีย กำลังเป็นสายพันธุ์หลักของโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน

Our World in Data มีตัวเลขสัดส่วนการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Delta โดยมีข้อมูลที่เก็บได้หลังสุดวันที่ 14-06-2021 คือ

-India 97.42%

-Indonesia 97.56%

-Colombia 25.00%

-Russia 93.33%

-UK 97.53%

-South Africa 75.64%

-Spain 30.80%

-Bangladesh 92.86%

-Thailand 25.00%

-Mexico 73.81%

-Malaysia 21.74%

-Philippines 60.00%

-Turkey 1.69%

-USA 46.68%

-France 6.39%

-Portugal 73.87%

ข้อมูลยังไม่อัพเดทถึงปัจจุบัน ประเทศไทยที่รายงานว่าเป็น Delta 25% เป็นตัวเลขของวันที่ 31-05-2021 แต่ในปัจจุบันสายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนในประเทศไทยประมาณ 70%

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็กำลังเจอกับเดลต้าเป็นหลักเหมือนๆกัน

ประเทศที่เคยมีคนติดเชื้อและตายจำนวนมาก แต่เมื่อมีการฉีดวัคซีนกันมากๆ วันนี้เริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วว่า วัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้จริง

สหรัฐอเมริกา มีประชากรฉีดวัคซีน 1 โดส 54.54% และฉีดวัคซีนครบ 2 โดส 47.04% วันนี้มีคนติดโควิด-19 รวม 4,169 คน คิดเป็นสัดส่วนการติดเชื้อเพียง 13 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน

สรุปแล้วประเทศที่มีการฉีดวัคซีน กันมาก และมีจำนวนคนติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างชัดเจน โดยคิดจากวันที่ 4-07-2021 และเทียบต่อการติดเชื้อต่อประชากร 1 ล้านคน คือ

-Canada 68.58/35.02 = 8/1M

-Israel 65.23/59.82 = 34/1M

-Belgium 62.57/35.15 = 54/1M

-Netherlands 60.21/36.18 = 71/1M

-Italy 57.48/33.24 = 13/1M

-Hungary 57.00/52.37 = 4/1M

-Germany 56.06/38.62 = 5/1M

-USA 54.54/47.04 = 13/1M

-France 50.27/31.20 = 39/1M

-Sweden 49.50/31.38 = 32/1M

ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรฉีดวัคซีนกันมาก แต่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก คือ

-UK 66.69/49.52 = 355/1M

-Portugal 59.57/37.50 = 201/M

-Chile 66.27/55.89 = 172/1M

สาเหตุที่ทำให้ยังมีผู้ติดเชื้อต่อวันกันมาก ทั้งๆที่ประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศได้ฉีดวัคซีนกันแล้ว น่าจะเป็นเพราะการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น มีการลดการ์ดการป้องกันการติดเชื้อของคนในประเทศ และวัคซีนที่ใช้อาจมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ

มีหลายประเทศ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ทั้งๆที่ยังมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อย มีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นเพราะมีคนในประเทศติดเชื้อกันมากแล้ว เลยมีภูมิคุ้มกันตัวเองในหมู่ประชากรจำนวนมาก เช่น

-Bangladesh 3.54/2.6 = 52/1M

-Ukraine 4.74/1.94 = 8/1M

-Pakistan 7.87/1.52 = 6/1M

-India 20.61/4.56 = 28/1M

-Mexico 25.27/15.38 = 48/1M

วัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโควิด-19 ได้ 100% แต่ป้องกันไม่ให้ตายหรือเจ็บป่วยรุนแรงได้จริง

ฉีดวัคซีนแล้ว หากการ์ดตกก็มีสิทธิ์ติดเชื้อได้

ประสิทธิภาพของวัคซีนมีผลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 บางประเทศที่มีการฉีดวัคซีนซีโนแวคกันมาก ยังมีคนติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากันมาก

นับถึงวันที่ 5-07-2021 มีประชากรทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 รวม 184,747,677 คน ตาย 3,996,185 คน คิดเป็นสัดส่วนการตาย 512.7 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน และคนที่ตายไปส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุมาก ยิ่งมีอายุมากกว่า ยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า

สำหรับประเทศไทย สถานการณ์ปัจจุบันยังดูเลวร้ายมาก มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายพันคนทุกวัน และตายหลายสิบคนทุกวัน เราถูกจัดเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน 20 อันดับแรกของโลกติดต่อกันมาหลายวันแล้ว

รัฐบาลต้องหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนไทยโดยเร็ว ตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้แพร่กระจายเร็ว พยายามสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด!!!

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

https://ourworldindata.org/coronavirus

Leave a Reply