ฉีดวัคซีนมาก แต่โควิดยังระบาดหนัก ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ใช้วัคซีนจีน วัคซีนมีจำกัด ไม่ควรหยุดใช้วัคซีนจีน

จากการวิเคราะห์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ โดยเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรพบว่า มี 6 ประเทศที่มีอัตราส่วนของประชากรฉีดวัคซีนกันมากของโลก แต่ยังมีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูง ในจำนวนนี้มี 5 ประเทศที่ใช้วัคซีนจีน

วัคซีนจีนเผชิญกับข้อสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่เชื้อได้มากกว่า

CNBC รายงานว่า มี 36 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากกว่า 1,000 คนต่อสัปดาห์ โดยเป็นการเทียบต่อประชากร 1 ล้านคน และใน 36 ประเทศนี้มีประชากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส มากกว่า 60%

ในประเทศเหล่านี้ มี 6 ประเทศที่มีประชากรมีอัตราส่วนการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่สูง คือ UAE, Seycelles, Chile, UK, Uruguay, Mongolia มี 5 ประเทศที่ใช้วัคซีนจีนเป็นวัคซีนหลัก มีเพียง UK หรือ สหราชอาณาจักรที่ไม่ได้ใช้วัคซีนจีน

อัตราส่วนของประชากรใน 6 ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนแล้ว 1 โดส จากตัวเลขวันที่ 5-07-2021 ของ World in Data คือ

-UAE = 74.0%

-Seychelles = 72.1%

-Chile = 67.3%

-UK = 66.8%

-Uruguay = 66.5%

-Mongolia = 63.0%

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการระบาดของโควิด-19 จำนวนมากในประเทศที่ประชากรฉีดวัคซีนกันมากๆแล้ว เป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้มันต่อต้านวัคซีนได้มากขึ้น

องค์การอนามัยโลกได้รับรองวัคซีน Sinopharm และ Sinovac ของจีน สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว

ประสิทธิภาพของวัคซีนจีนมีต่ำกว่า Pfizer และ Moderna ซึ่งทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

Sinopharm มีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกันการติดเชื้อ แต่ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษายังไม่ชัดเจน เช่น ในกลุ่มอายุ 60+ ยังไม่มีความชัดเจน ในหลายประเทศมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน อยู่ในช่วงระหว่าง 50% ถึงสูงกว่า 80%

หากพิจารณาจากจำนวนประเทศที่มีการรับรองวัคซีนต่างๆ เป็นดังนี้ คือ

1. Oxford-AstraZeneca = 117

2. Pfizer-BioNTech = 91

3. Sputnik V = 69

4. Sinopharm = 56

5. Moderna = 54

6. Johnson & Johnson = 53

7. Covishield = 44

8. Sinovac = 33

ซิโนแวค มีจำนวนประเทศที่ให้การรับรองต่ำที่สุด คือ 33 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่า ประเทศต่างๆไม่ควรหยุดใช้วัคซีนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีความขาดแคลนวัคซีนอย่างร้ายแรงในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

ประเทศกำลังพัฒนา ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนัก คงแข่งขันกับประเทศรวยๆอย่างอเมริกาหรือยุโรปได้ยาก!!!

https://www.cnbc.com/2021/07/08/five-vaccinated-countries-with-high-covid-rates-rely-on-china-vaccines.html

Leave a Reply