ห้องน้ำเกาหลี เปลี่ยนอุจจาระเป็นพลังงาน รับเงินดิจิทัลเป็นค่าตอบแทนใช้ห้องน้ำ เอาเงินดิจิทัลสแกนซื้อ อาหาร หนังสือ

Ulsan National Institute of Science and Technology (ULSAN) มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ ได้เปลี่ยนอุจจาระของผู้ใช้ห้องน้ำในมหาวิทยาลัยให้เป็นพลังงานที่ใช้ในตึก

ผู้ใช้ห้องน้ำที่ปล่อยของเสีย ได้เงินเสมือนจริงเป็นค่าตอบแทน เงินดิจิทัลสามารถเอาไปซื้อ กาแฟ บะหมี่สำเร็จรูป กล้วย หรือ หนังสือ จากร้านค้าในมหาวิทยาลัย

ห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการที่มีการใช้อุจจาระในการผลิตก๊าซชีวภาพ

โถส้วม BeeVi ซึ่งเป็นคำย่อจาก Bee และ Vision ใช้ปั๊มสุญญากาศส่งอุจจาระลงถังใต้ดิน ช่วยลดการใช้น้ำได้ มีจุลินทรีย์สลายของเสียให้เป็นก๊าซมีเทน ซึ่งกลายเป็นพลังงานสำหรับอาคาร จ่ายไฟให้กับเตาแก๊ซ หม้อต้มน้ำร้อน และเซลล์เชื้อเพลิงโซลิดออกไซด์

อุจจาระของคนและมูลสัตว์ เป็นของมีค่าที่ผลิตเป็นพลังงานได้ สามารถสร้างเป็นระบบหมุนเวียนในระบบนิเวศ

คนทั่วไปถ่ายอุจจาระประมาณ 500 กรัมต่อวัน สามารถแปลงเป็นก๊าซมีเทนได้ 50 ลิตร คิดเป็นกระแสไฟฟ้า 0.5kWh หากเติมพลังงานนี้ให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ใช้ขับได้ประมาณ 1.2 กิโลเมตร

ศาสตราจารย์เชา เจวอน เจ้าของโครงการซึ่งเป็นวิศวกรรมด้านเมืองและสิ่งแวดล้อม ยังต่อยอดโครงการนี้ออกไปอีก ได้คิดค้นสกุลเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า Ggool ซึ่งแปลว่า “น้ำผึ้ง” ในภาษาเกาหลี คนที่ใช้ห้องน้ำที่เป็นมิตรต่อสีงแวดล้อมนี้จะได้รับ 10 Ggool ต่อวัน

นักศึกษาสามารถใช้เงินดิจิทัล เพื่อซื้อสินค้าในมหาวิทยาลัย เช่น กาแฟ บะหมี่สำเร็จรูป ผลไม้ และหนังสือ รับสินค้าที่ต้องการได้ที่ร้าน สแกน QR code เพื่อชำระเงินด้วย Ggool

การคิดนอกกรอบแบบนี้ บางคนอาจจะรู้สึกขยะแขยงอยู่บ้าง แต่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกได้ด้วย….

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-toilet-turns-excrement-into-power-digital-currency-2021-07-09/

Leave a Reply