รัฐบาลจีน ยอมให้คนจีนมีลูกกี่คนก็ได้ สนับสนุนให้พลเมืองมีลูกมากขึ้น คลอดบุตร ดูแลเด็ก การศึกษา ค่าใช้จ่ายจะถูกลง

วันอังคารที่ 20-07-2021 รัฐบาลปักกิ่งจีนประกาศว่า นับแต่นี้ต่อไปจะยกเลิกค่าปรับครอบครัวที่มีลูกมากกว่าที่รัฐบาลกำหนด ทุกครอบครัวสามารถมีลูกได้มากตามเท่าที่ต้องการ

ประเทศจีนในอดีตเคยมีปัญหาประชากรล้นประเทศ ไม่มีอาหารเพียงพอให้คนในชาติ ในทศวรรษ 1980 จึงมีกฎหมายบังคับให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงคนเดียว

กฎหมายลูกคนเดียวทำให้สัดส่วนประชากรจีนผิดเพี้ยนจากธรรมชาติ วัฒนธรรมจีนที่อยากมีลูกชายมากกว่าผู้หญิง ทำให้บางครอบครัวพยายามหาทางได้บุตรชายเป็นหลัก เคยมีข่าวการทำแท้งหรือฆ่าเด็กเกิดใหม่ที่เป็นเพศหญิง เพื่อจะได้มีโอกาสได้เด็กคนต่อไปที่อาจเป็นผู้ชาย

วันนี้ประเทศจีน มีสัดส่วนประชากรเพศชายมากกว่าผู้หญิงอยู่อย่างเด่นชัด ผู้หญิงมีน้อยทำให้ผู้ชายจีนมีการแข่งขันสูง หาเมียได้ยาก และยังมีปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยอย่างมีลูกเพราะกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

จีนที่เคยมีปัญหาประชากรล้นประเทศ วันนี้กลับมีปัญหาขาดแคลนคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาววัยทำงาน ทำให้คนหนุ่มสาวในประเทศจีนต้องคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจำนวนมาก

ในปี 2013 รัฐบาลจีนมีการผ่อนปรน เริ่มปรับปรุงกฎหมายให้มีลูกได้ 2 คนต่อครอบครัว และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2015 หลังจากนั้นมีผลทำให้ครอบครัวจีนมีลูกคนที่ 2 มากถึง 10 ล้านคน

แต่หนุ่มสาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่อยากมีลูกหลายคน

วันที่ 31-05-2021 รัฐบาลจีนประกาศกฎหมายใหม่ ยอมให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้ 3 คน

และในที่สุด วันอังคารที่ 20-05-2021 รัฐบาลจีนประกาศใหม่ว่า ครอบครัวไหนจะมีลูกกี่คนก็ได้ จะไม่มีการปรับเงินครอบครัวที่มีลูกมาก

ภายในปี 2025 ประเทศจีนมีนโยบายสนับสนุนให้พลเมืองจีนมีลูกมากขึ้น จะบริหารจัดการให้ค่าใช้จ่าย การคลอดบุตร การดูแลเด็ก และการศึกษา มีต้นทุนต่ำลง

https://www.cnbc.com/2021/07/21/china-scraps-fines-for-families-violating-childbirth-limits.html

http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/21/c_1310073319.htm

Leave a Reply