อายุมากกว่า ตายเพราะโควิดมากกว่า วัคซีนช่วยลดจำนวนคนตายได้จริง คนอายุมากต้องเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็ว

ธุรกิจ 4.0 เคยเสนอข้อมูลคนที่ตายเพราะโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกาไปแล้ว และได้ข้อสรุปว่า คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะตายเพราะโควิด-19 มากกว่ากลุ่มคนอายุน้อยกว่า

คราวนี้ขอเอาตัวเลขคนที่ตายเพราะโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร มาวิเคราะห์บ้าง มีตัวเลขล่าสุดถึงสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021

Office for National Statistics มีข้อมูลการตายของคนใน UK จาก COVID-19 ซึ่งสรุปเมื่อวันที่ 20-07-2021 คือ

ในสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021 นับถึงวันที่ 9-07-2021 มีคนใน Great Britain ตายด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวม 213 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 2.0% ของคนที่ตายทั้งหมดในสัปดาห์ที่ 27

ในเดือนพฤษภาคม 2021 อังกฤษ และ เวลส์ มีอัตราการเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ลดลงเป็นเดือนที่ 4่ ติดต่อกัน

สัดส่วนผู้เสียชีวิตในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้น ลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 น่าจะเป็นผลสะท้อนจากการจัดอันดับการฉีดวัคซีนของสหราชอาณาจักร ซึ่งให้คนที่มีอายุมากกว่าได้ฉีดวัคซีนก่อน

ระหว่างวันที่ 13-03-2020 ถึง 9-07-2021 อังกฤษ และ เวลส์ มีรายงานคนตายรวม 811,477 ราย โดยเป็นการตายที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวม 140,906 ราย คิดเป็นสัดส่วน = 17.4%

นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 คนที่ตายเพราะโควิด-19 ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป มีอัตราการตายลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้มันสอดคล้องกับตัวเลขการฉีดวัคซีนของคนกลุ่มอายุนี้ คือ

-นับถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2021 คนที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ได้ฉีดวัคซีนโดสแรกแล้วประมาณ 90%

-นับถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2021 คนที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ได้ฉีดวัคซีนโดสที่สองแล้วประมาณ 90%

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของคนที่ตายเพราะสาเหตุเกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021 ยังมีสัดส่วนการตายมากที่สุด

แต่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า ลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะจำนวนคนใน UK ที่มีอายุมากกว่าได้ฉีดวัคซีนมากกว่าคนที่มีอายุน้อย

เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษ ในสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021 นับถึงวันเสาร์ที่ 10-07-2021 คือ

-อายุ 2-6 ปี = 1.40%

-อายุ 7-10 ปี = 1.99%

-อายุ 12-24 ปี = 2.91%

-อายุ 25-34 ปี = 1.38%

-อายุ 35-49 ปี = 0.71%

-อายุ 50-69 ปี = 0.47%

-อายุ 70 ปีขึ้นไป = 0.21%

เมื่อคิดจากฐานประชากร 100,000 คน ในสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021 นับถึงวันอาทิตย์ที่ 11-07-2021 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลในแต่ละช่วงอายุ คือ

-อายุ 85+ = 14.20 คน

-อายุ 75-84 = 8.10 คน

-อายุ 65-74 = 4.50 คน

-อายุ 55-64 = 4.18 คน

-อายุ 45-54 = 3.78 คน

-อายุ 25-44 = 5.62 คน

-อายุ 15-24 = 4.11 คน

-อายุ 5-14 = 0.74 คน

-อายุ 0-4 = 1.71 คน

สำหรับคนตายเพราะโควิด-19 ใน UK สัปดาห์ที่ 27 นับถึงวันที่ 9-07-2021 คือ

-อายุ 85+ = 52 คน

-อายุ 75 – 84 = 51 คน

-อายุ 65 – 74 = 25 คน

-อายุ 45 – 64 = 37 คน

-อายุ 15 – 44 = 11 คน

-อายุ 1 – 14 = 0 คน

-อายุต่ำกว่า 1 = 0 คน

นับถึงสัปดาห์ที่ 27 ของปี 2021 ใน UK มีตัวเลขผู้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มากในกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาว หมายถึงคนที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี และคนติดเชื้อต่ำสุดในกลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

การต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีเพิ่มมากในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป

การตายเพราะโควิด-19 สูงสุดในกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป แต่เมื่อเทียบกับช่วงที่ประชากรยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ตัวเลขจำนวนการตายลดลงอย่างชัดเจน

หากใช้ข้อมูลจาก UK มาชี้นำเป็นแนวทางการรับมือกับโควิด-19 ในประเทศไทย คงพอสรุปได้ตามนี้ คือ

-การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยลดอัตราการติดเชื้อ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการตาย ได้ชัดเจน

-ประเทศไทยควรเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน หมายถึงคนที่มีอายุมากกว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนคนอายุน้อย

-คนที่มีอายุน้อยกว่า มีโอกาสตายเพราะโควิด-19 น้อยกว่า แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน แม้ตัวคนอายุน้อยจะไม่ค่อยตาย แต่นำเชื้อไปแพร่ให้คนที่มีอายุมากตายได้

ถ้าให้สรุปเป็นคำแนะนำข้อเดียวสำหรับรัฐบาลไทย คือ หาวัคซีนมาฉีดให้คนในประเทศไทยให้เพียงพอ และเร่งฉีดให้เร็วที่สุด โดยเน้นที่คนที่มีอายุมากกว่าก่อนเป็นอันดับแรก

ความเร็วในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทย จะช่วยลดจำนวนคนตายเพราะโควิด-19 ในประเทศไทย

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/deaths#deaths-by-age

Leave a Reply