ฉีดวัคซีนคนแก่ก่อน คนแก่ตายน้อยลง ล็อกดาวน์คนอายุมากหนีตายโควิด-19 วันนี้คนตายในไทยมากกว่า USA, UK

กราฟรูปภาพส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน แสดงให้เห็นสถิติของคนตายในกลุ่มอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปของสหราชอาณาจักร

นับถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์ 2021 คนอายุ 75+ ได้ฉีดวัคซีนโดสแรกแล้วประมาณ 90% ของประชากรใน UK และพอถึงเดือนพฤษภาคม 2021 ได้ฉีดครบสองโดสประมาณ 90%

แผนการฉีดวัคซีนคนมีมีอายุมากกว่าก่อน แล้วไล่เรียงลงมาที่คนกลุ่มอายุน้อยกว่า ชี้ชัดว่า ช่วยทำให้คนอายุมากตายน้อยลงได้จริง

USA และ UK มีสถิติตัวเลขครบทุกเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 และมีสถิติที่ชี้ให้เห็นตรงกันว่า คนที่มีอายุมากกว่า มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงและตายจากโควิด-19 มากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า

ถ้าวิเคราะห์จากตัวเลขคนตาย พอสรุปได้ว่า คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เริ่มมีความเสี่ยงที่จะตายเพราะโควิด-19 มากขึ้น

คนที่อายุน้อยกว่า 50 ปี ก็มีการตายเช่นกัน แต่ความเสี่ยงต่ำกว่าอย่างชัดเจน และคนอายุน้อยส่วนใหญ่ที่ตาย มักจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้ทนต่อไวรัสโควิด-19 ได้ต่ำลง

วันที่ 25-07-2021 สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในอันดับ 3 ของโลก คือ 29,173 คน และมีคนตายเป็นอันดับที่ 29 ของโลก คือ 28 คน

วันที่ 25-07-2021 อเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในอันดับ 12 ของโลก คือ 12,500 คน และมีคนตายเป็นอันดับที่ 22 ของโลก คือ 48 คน

วันที่ 25-07-2021 ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในอันดับ 9 ของโลก คือ 15,335 คน และมีคนตายเป็นอันดับที่ 13 ของโลก คือ 129 คน

วันที่ 25-07-2021 ประเทศไทยมีคนตายเพราะโควิด-19 มากกว่า สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร

วันที่ 25-07-2021 ประเทศไทยมีคนติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าสหรัฐอเมริกา แต่น้อยกว่าสหราชอาณาจักร เหตุผลเพราะประเทศไทยยังมีอัตราของคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วต่ำมาก

สรุปตัวเลขล่าสุดวันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลก 406,811 คน

โควิดสายพันธุ์เดลต้าแพร่เชื้อได้ง่ายและเร็วมาก สามารถเล่นงานคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และมีบางส่วนที่เล่นงานคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว

หากนำข้อมูลนี้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการรับมือโควิด-19 ในประเทศไทย คำตอบง่ายๆ คือ

ต้องฉีดวัคซีนคนที่มีอายุมากและมีโรคประจำตัวเป็นอันดับแรก ฉีดให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

คนอายุมากกว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนเร็วกว่า

แต่ประเทศไทยในวันนี้ ยังมีวัคซีนไม่พอสำหรับประชากร ยิ่งฉีดวัคซีนช้า ยิ่งมีคนตายมาก

การเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้คนไทยเร็วขึ้น จะช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยรุนแรงได้มากขึ้น

ขอแนะนำว่า คนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยและตายเพราะโควิด-19 ด้วยการล็อกดาวน์ตัวเองไว้ที่บ้านกันก่อนดีกว่า

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ… เพื่อตัวเอง!!!

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronaviruscovid19latestinsights/deaths

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR12AI_wp-fkdlXRQRVyysqTNQDWbvkaQiemvvI8yn1rB8JiZytiH0hlVTI#SexAndAge

Leave a Reply