ฉีดวัคซีนมากๆ ทำให้คนตายน้อยลง ความล่าช้า คือ ความตาย ที่มีมากขึ้น คงไม่มีใครอยากเป็น “รัฐบาลฆาตกร”

วัคซีนแต่ละยี่ห้อที่กำลังใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แตกต่างกัน

วัคซีนชนิดเดียวกัน แต่ฉีดกับคนต่างเชื้อชาติในแต่ละประเทศ หลายๆครั้งพบว่าได้ผลลัพธ์ในการป้องกันการติดเชื้อแตกต่างกัน

แต่วัคซีนทุกยี่ห้อซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก วันนี้ยังถือว่ามีประสิทธิภาพน่าพอใจในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือตายเพราะโควิด-19

ปัญหาที่แท้จริง คือ ไม่มีวัคซีนเพียงพอสำหรับคนทั่วโลก

นับถึงปัจจุบัน ประชากรโลก 27.3% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยแล้ว 1 โดส และมีประชากรโลก 13.8% ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

แต่ถ้านับเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ประชากรต่ำของโลก มีคนจนเพียง 1.1% ที่ได้รับวัคซีน 1 โดสแล้ว

worldometers 26-07-2021

กราฟแสดงตัวเลขคนตายจากโควิด-19 ใน สหราชอาณาจักร อเมริกา และอิสราเอล ชี้ชัดว่า เมื่อประชากรในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนกันเกินกว่าครึ่งประเทศ มันทำให้คนตายน้อยลงจริง

ตัวอย่างสถิติคนตายเพราะโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเห็นชัดเจนที่สุด UK เริ่มมีคนตายน้อยลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพราะคนที่มีอายุมากและคนอีกหลายกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่ารองลงมา ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

worldometers 26-07-2021
worldometers 26-07-2021

สถิติคนตายเพราะโควิด-19 ในอเมริกาและอิสราเอลก็เป็นไปในทำนองเดียวกับสหราชอาณาจักร คือ เมื่อคนในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มีคนตายน้อยลง

worldometers 26-07-2021

แต่มีบางประเทศอย่างอินเดีย ซึ่งผู้คนในประเทศยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกันมาก แม้ว่าจะมีคนตายจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการตายในแต่ละวันไม่ได้เพิ่มมากขึ้น

นักระบาดวิทยาวิเคราะห์ว่า มันน่าจะเกิดจากภูมิคุ้มกันหมู่ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างธรรมชาติ คนอินเดียติดเชื้อกันมากและคนที่ไม่ตายเพราะโควิด-19 มีสภาพใกล้เคียงกับคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว เคยติดเชื้อแล้วเลยทนต่อไวรัสได้ดี กลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาติ

ประเทศไหนมีรัฐบาลที่ดูแลคนในชาติได้ดี คือ ประเทศที่มีวัคซีนฉีดให้ประชาชนมากพอ

ถ้ารัฐบาลไหน ไม่ทำอะไร หรือจัดหาวัคซีนได้อย่างเชื่องช้า มันก็มีโอกาสเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศได้เช่นกัน เมื่อมีคนในประเทศติดเชื้อกันมากๆ มันสามารถกลายเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ตามธรรมชาติ แต่สิ่งที่ต้องจ่าย คือ จะมีคนตายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนแก่ และคนอ่อนแอที่มีปัญหาสุขภาพ

จากข้อมูลของ ourworldindata รายงานว่า นับถึงวันที่ 23-07-2021 ประเทศไทยมีผู้ได้ฉีดวัคซีน 1 โดสแล้ว 17.35% (โลก = 27.3%) และได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 5.2% (โลก = 13.8%)

ประเทศไทยวันนี้ ยังฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก

การไม่ทำอะไรของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศ หรือการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนล่าช้า หมายถึงการตายของคนในชาติที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลในการรับมือกับโควิด-19 มันวัดผลได้ง่ายๆจากตัวเลขคนติดเชื้อและตายในประเทศของตัวเอง

ตำรวจไทยออกมาขู่คนไทยว่า การใช้คำว่า “รัฐบาลฆาตกร” มีความผิดฐานกล่าวหาดูหมิ่น และต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

รัฐบาลของประเทศไหน ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็น “รัฐบาลฆาตกร” ก็ควรเร่งจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนในชาติได้ฉีดกันเร็วๆ

ความล่าช้า คือ ความตาย ที่มากขึ้นของคนในชาติ!!!

https://www.springnews.co.th/news/812908

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Leave a Reply