วัคซีน 70% อาจไม่มี Herd Immunity วัคซีนต่างยี่ห้อ ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้คนทุกกลุ่มอายุ ประเทศที่ฉีดวัคซีนมากยังติดเชื้อมาก

ข้อมูลล่าสุดของ worldometer วันที่ 28-07-2021 เวลา 01:12 GMT

ประเทศที่ประชากรในชาติฉีดวัคซีนกันมาก และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กันมากในวันนี้ คือ

-สหรัฐอเมริกา อันดับ 1 ของโลก ติดเชื้อ 59,579 ตาย 328 คน ฉีดวัคซีนครบโดส 49% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 7.7%

-ฝรั่งเศส อันดับ 6 ของโลก ติดเชื้อ 26,871 ตาย 28 คน ฉีดวัคซีนครบโดส 45% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 14%

-สเปน อันดับ 7 ของโลก ติดเชื้อ 26,399 ตาย 55 คน ฉีดวัคซีนครบโดส 55% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 10%

-สหราชอาณาจักร อันดับ 8 ของโลก ติดเชื้อ 23,511 ตาย 131 คน ฉีดวัคซีนครบโดส 55% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 14%

ถ้านับคนทั้งโลก วันนี้มีคนติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่รวม 571,488 ตาย 9,345 คน คนทั้งโลกฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดสแล้ว 14%

เหตุที่ทำให้ประเทศที่มีคนฉีดวัคซีนกันมาก ยังมีการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่กันมากเพราะสายพันธุ์เดลต้า และส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มีเพียงส่วนน้อยที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อ

Heard Immunity ที่เคยประเมินกันว่า หากมีการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 70% ของประชากร จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ วันนี้นักระบาดวิทยาเริ่มไม่แน่ใจตัวเลขนี้แล้ว

การกลายพันธุ์ของโควิด-19 ทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสง่ายและรวดเร็วขึ้น เมื่อมันโจมตีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ค่อยได้ผล มันเลยโจมตีหนักกับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

The Conversation ให้เหตุผล 3 ข้อ ที่ทำให้การประเมินหาตัวเลขภูมิคุ้มกันหมู่มีความยากลำบากมากขึ้น คือ

1. การกลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่ำลง

2. ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้คนทุกกลุ่มอายุ

3. วัคซีนมีระยะเวลาจำกัดในการป้องกันการติดเชื้อ

Pfizer/BioNTech ในการตรวจสอบประสิทธิภาพต่อ Delta ซึ่งมีการวิจัยในอิสราเอลเดือนนี้พบว่า ป้องกันการติดเชื้อได้เพียง 39% แต่ยังป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและตายได้ดี

วัคซีนยังไม่สามารถฉีดให้คนทุกกลุ่มอายุ ข้อมูลการวิจัยผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนให้คนอายุน้อย ยังมีไม่มากพอ แต่มีความพยายามศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีวัคซีนบางยี่ห้อสามารถฉีดให้คนอายุต่ำสุดถึง 12 ปีแล้ว

ใครฉีดวัคซีนแล้ว มิได้หมายความว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ตลอดไป ระยะเวลาที่นานขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดต่ำลง และจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโดสใหม่

มีการประเมินใหม่ว่า ถ้าต้องการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในปัจจุบัน ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของประชากร แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้ชัดเจนว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้องแน่นอน

ตามข้อมูลของ worldometer วันที่ 28-07-2021 เวลา 01:12 GMT ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14,150 คน ตาย 118 คน คนในประเทศไทยฉีดวัคซีนครบโดส 5.2% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 12%

ไทยยังอยู่ห่างไกลจากความพยายามในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมายของรัฐบาลไทย ถ้าอัตราการฉีดวัคซีนยังอยู่ในระดับปัจจุบัน ถึงสิ้นปี 2021 ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้

แต่หากประเทศไทยฉีดวัคซีนได้ครบ 70% ของประชากร ปัญหาก็ยังไม่หมดไป มันแค่บรรเทาไม่ให้เลวร้ายมากๆเท่านั้น

ประเทศใหญ่ๆของโลกในยุโรปและอเมริกา แม้จะฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้มาก ปัญหาคนติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ยังมีมากอย่างชัดเจน แต่มันช่วยทำให้การเจ็บป่วยรุนแรงและตายน้อยลง

สภาพการณ์ที่เป็นอยู่เช่นนี้ ประเทศไทยควรมีการบริหารจัดการเชิงรุก มองหาหนทางรับมือกับการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น!!!

https://theconversation.com/when-will-we-reach-herd-immunity-here-are-3-reasons-thats-a-hard-question-to-answer-164560

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Leave a Reply