ถ้าการระบาดโควิด-19 ในไทยเหมือนอินเดีย ประเทศไทยอาจเริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว

worldometers และ ourwordindata เป็นแหล่งข้อมูลโควิด-19 ที่ละเอียดมาก สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และประเมินความน่าจะเป็นไปสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละประเทศได้

นับถึงวันที่ 27-07-2021 ประชากรอินเดียได้ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว 7.02% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 18.30% รวมแล้วเท่ากับ 25.32%

นับถึงวันที่ 25-07-2021 ประชากรไทยได้ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว 5.23% ฉีดวัคซีนหนึ่งโดส 12.40% รวมแล้วเท่ากับ 17.63%

ประชากรอินเดียมีทั้งสิ้น 1,394,494,305 คน ประชากรไทยมีทั้งสิ้น 69,987,301 คน

ประชากรไทยคิดเป็นตัวเลขประมาณ 5.02% ของประชากรอินเดีย

หากใช้รูปแบบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอินดีย มาประเมินการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเทียบตามสัดส่วนของประชากร เราอาจประเมินเป็นตัวเลขต่างๆได้ตามนี้ คือ

-วันที่ 22-04-2021 อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 332,503 คน หากเทียบตามสัดส่วนประชากรที่แตกต่างกัน จะใกล้เคียงกับจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันที่ 28-07-2021 คือ 16,533 คน (16,688 คน)

-วันที่ 6-05-2021 เป็นวันที่อินเดียมีคนติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด คือ 414,433 คน หากเทียบตามสัดส่วนประชากรระหว่างอินเดียกับประเทศไทย ยอดผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดในประเทศไทยอาจเท่ากับ 20,800 คน ซึ่งหมายถึงในช่วง 20-22 วันนับจากวันนี้

-วันที่ 14-05-2021 อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 326,123 คน จำลองเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยได้ประมาณ 16,368 คน หรือประมาณ 1 เดือนจากวันนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขจำนวนคนติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยใกล้เคียงกับปัจจุบัน

-วันที่ 28-07-2021อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 43,184 คน จำลองเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยได้ประมาณ 2,167 คน หรือประมาณ 3 เดือนจากวันนี้

ตัวเลขที่คำนวณออกมาทั้งหมด เป็นความน่าจะเป็นไปในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองจากประเทศอินเดีย ซึ่งในสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น อาจดีกว่าและแย่กว่าก็ได้ เพราะอาจมีตัวแปรบางอย่างที่แตกต่างกัน

ถ้าการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นไปในแนวทางเดียวกับอินเดีย วันนี้เราอาจเข้าใกล้จุดสูงสุดแล้ว!!!

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Leave a Reply