ภูมิคุ้มกันหมู่จาก “ธรรมชาติ” หรือ “วัคซีน” อย่างไหนจะเกิดในไทยมากกว่ากัน คนอินเดีย 67.6% มีภูมิคุ้มกันโควิด-19 อินเดีย-ไทย มีอัตราคนฉีดวัคซีนต่ำ

การสำรวจในอินเดียช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2021 ซึ่งเป็นการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 28,975 คน ที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปใน 70 เขต ใน 21 รัฐ พบว่า 67.6% มีแอนติบอดี หรือ ภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19

โดยการสำรวจครั้งก่อนในอินเดีย จัดทำในช่วงเดือนธันวาคม 2020 ถึง มกราคม 2021 พบอัตราแอนติบอดีที่ 25%

สาเหตุที่ทำให้คนอินเดียประมาณ 2 ใน 3 มีภูมิคุ้มกันในปัจจุบัน เกิดขึ้นโดย “ธรรมชาติ” และ “วัคซีน”

แต่อัตราประชากรที่ได้ฉีดวัคซีนในอินเดียยังต่ำมาก นับถึงวันที่ 31-07-2021 คนอินเดียที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมี 7.37% และฉีดเพียงโดสเดียว 18.70% สรุปแล้วมีประชากรอินเดียทั้งประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 26.07%

คนในประเทศอินเดียมีภูมิคุ้มกันหมู่สูงมาก ทั้งๆที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ แต่มีคนอินเดียติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก คนที่ไม่ตายเพราะไวรัสจะเกิดแอนติบอดีในตัวเอง

หากวิเคราะห์จากผลการสำรวจคราวนี้ คงพอสรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ประเทศอินเดียซึ่งเคยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันละ 400,000 – 500,000 คน ลดลงมาเหลือวันละ 40,000 – 50,000 คน เพราะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาติในประเทศอินเดีย

ภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาติของอินเดีย ต้องจ่ายราคาแพงด้วยการตายของคนในชาติที่นับถึงวันนี้มีรวม 424,808 คน

ประเทศไทยจะเป็นเหมือนอินเดียหรือเปล่า?

อัตราประชากรที่ได้ฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังต่ำมาก ต่ำกว่าอินเดีย นับถึงวันที่ 25-07-2021 คนไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมี 5.23% และฉีดเพียงโดสเดียว 12.40% สรุปแล้วมีประชากรทั้งประเทศไทยที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 17.63%

รัฐบาลไทยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทย 50 ล้านคน หรือ 70% ของประชากรภายในวันที่ 15-10-2021 หรืออีก 73 วันนับจากปัจจุบัน

ปัจจุบันคนไทยได้ฉีดวัคซีนแล้ว 13,802,916 คน เหลืออีก 36,197,084 คน ถึงจะบรรลุเป้าหมาย หมายความว่านับจากวันนี้ ต้องฉีดให้ได้วันละ 495,850 คน

หากดูจากอัตราการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้อย่างมาก!

ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากกว่าหนึ่งหมื่นคนมาหลายวัน และใกล้แตะสองหมื่นคนเข้าไปทุกที

วันที่ 2-08-2021 มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทย 17,970 คน ตาย 178 คน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ส่วนใหญ่ จะมีชีวิตรอดต่อไปได้ และกลายเป็นแอนติบอดีที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่จะมีผู้ติดเชื้อบางส่วนต้องตายเพราะต้านทานไวรัสไม่ไหว

ในระยะยาวแล้ว ประเทศไทยต้องผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ของโลกไปได้แน่ๆ แต่คงต้องสังเวยด้วยคนตายจำนวนมาก

นับถึงวันที่ 2-08-2021 มีคนในประเทศไทยตายเพราะโควิด-19 แล้ว 5,168 คน และยังมีการตายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยจะต้องมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแน่ๆ ถ้ามันเกิดขึ้นเพราะการฉีดวัคซีนได้จำนวนมาก มันจะช่วยลดจำนวนคนตายได้อีกมาก!

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จะช่วยลดความสูญเสียของคนในชาติได้!!!

https://www.insider.com/national-survey-ray-of-hope-two-thirds-india-covid-antibodies-2021-7

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

Leave a Reply