Breakthrough Cases เพราะ Delta ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดโควิด-19 แต่การเจ็บป่วยรุนแรงและตายต่ำมาก

วัคซีนยังเป็นหนทางหลักที่จะช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรง ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการตายเพราะโควิด-19 ได้จริง

.

แต่วัคซีนที่ใช้กันอยู่ทุกยี่ห้อในปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 100%

.

วัคซีนแต่ละยี่ห้อมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน การกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้า คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนทุกยี่ห้อลดลง ตอนที่วิจัยและพัฒนาวัคซีนแต่ละยี่ห้อ ยังไม่มีสายพันธุ์เดลต้า และไม่มีใครเอาไวรัสสายพันธุ์นี้มาร่วมทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน

.

มีข้อมูลจากหลายประเทศ รายงานถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ลดลง แต่ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้

.

แอนติบอดีของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีอัตราลดลงหลังการฉีดวัคซีนผ่านไปแล้วนานๆ ยิ่งนานวันประสิทธิภาพยิ่งลดต่ำลง

.

ซีอีโอไฟเซอร์ ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 28-07-2021 ว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ลดลงเหลือ 84% หลังการฉีดโดสที่สองแล้วประมาณ 6 เดือน และมีการสนับสนุนให้ฉีดโดสที่สาม โดยไฟเซอร์มั่นใจอย่างมากว่าจะป้องกันสายพันธ์เดลต้าได้

https://www.cnbc.com/2021/07/28/pfizers-ceo-says-covid-vaccine-effectiveness-drops-to-84percent-after-six-months.html

.

มีรายงานการติดเชื้อโควิด-19 ในคนที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจากเกือบทุกประเทศ แต่ยังไม่มีข้อสรุปเป็นตัวเลขที่ชัดเจน

.

ผลการศึกษาผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วและติดเชื้อโควิด-19 ของ KFF จากอเมริกามีข้อมูลค่อนข้างละเอียด ตามรายงานวันที่ 30-07-2021 มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น

.

-นับถึงวันที่ 19-07-2021 พบผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 5,601 ราย พบว่า 27% ไม่มีอาการหรือมีอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในจำนวนนี้มีคนเสียชีวิต 1,141 คน แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าทั้งหมดตายเพราะโควิด-19

.

-รายงานถึงวันที่ 11-07-2021 พบผู้ป่วย Breakthrough ซึ่งหมายถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่า 50% ป่วยเพราะโควิด-19 มี 19% ไม่ได้ป่วยเพราะโควิด-19 และอีก 31% ไม่ทราบสาเหตุ

.

-มากกว่า 9 ใน 10 ของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือตาย เป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

.

-ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และตายในช่วงที่เดลต้ากำลังระบาดอย่างหนัก เกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

.

https://www.kff.org/…/covid-19-vaccine-breakthrough…/

.

วันที่ 2-08-2021 CNN รายงานข้อมูลจาก CDC ของอเมริกันสรุปได้ว่า

.

-ประมาณ 99.99% ของคนอเมริกันที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือตายเพราะโควิด-19

.

-มีผู้ติดเชื้อ Breakthrough ต่ำกว่า 0.004% ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล และตายน้อยกว่า 0.001%

.

-ผู้ติดเชื้อ Breakthrough หรือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดโควิด-19 ประมาณ 74% เกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

.

https://edition.cnn.com/2021/07/31/health/fully-vaccinated-people-breakthrough-hospitalization-death/index.html

.

ประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของโควิด-19 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 93,103 คน ตาย 4,636 คน กำลังจะเริ่มมีปัญหากับสายพันธุ์เดลต้า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 98 คน แต่จีนได้ออกมาตรการณ์รุนแรงในหลายเมืองเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า

.

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการระบาดรุนแรงของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า อัตราการฉีดวัคซีนของคนในชาติยังอยู่ในระดับต่ำมาก สาเหตุหลักมาจากวัคซีนที่ยังมีไม่เพียงพอ

.

กว่าคนในประเทศไทยจะได้ฉีดวัคซีนกันมากจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการติดเชื้อ ลดการตาย ได้จริง อาจต้องรอถึงปลายปี 2021 หรือต้นปี 2022

.

แต่ถ้าคนในประเทศไทยติดโควิด-19 กันมากๆ เราอาจเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยธรรมชาติเหมือนประเทศอินเดีย

.

ข้อมูล Breakthrough Case ของไทย ยังไม่มีข้อมูลสถิติที่หน่วยงานไหนของรัฐบาลออกมาเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจน

.

แต่เรายังได้ข่าวคนในประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังติดเชื้อโควิด-19 แล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือตาย อย่างต่อเนื่อง….

Leave a Reply