ภูมิคุ้มกันหมู่ ต้องฉีดวัคซีน 80-90% ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด ไม่ป่วยรุนแรง หายติดเชื้อเร็ว ลดเวลาการกักตัวได้

ผลการศึกษาจากหลายประเทศ ยืนยันตรงกันว่า โควิด-19 สายพันธุเดลต้า มีการแพร่ระบาดได้เร็ว ติดเชื้อง่าย และผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อ และเจ็บป่วยได้

แต่ Breakthrough Case หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังติดโควิด-19 มักไม่แสดงอาการ ส่วนใหญ่ไม่เจ็บป่วยรุนแรงถึงขนาดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ช่วงนี้ จะมีรายงานผลการวิจัยใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้ประเทศต่างๆสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้ดีขึ้น

วันที่ 4-08-2021 สิงคโปร์มีรายงานการศึกษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า 200 คน โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน mRNA ของ Pfizer-BioNTech หรือ Moderna 71 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 130 คน พบว่า..

-ผู้ที่เคยฉีดวัคซีน 28.2% ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือแสดงอาการน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน

-ในจำนวน 71 คนที่เคยฉีดวัคซีน มี 12.7% มีอาการป่วยโรคปอดบวม แต่มีเพียง 2.8% ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ

-ในจำนวน 130 คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีน มากกว่าครึ่งหนึ่ง มีอาการป่วยโรคปอดบวม และประมาณ 20% จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ

ข้อสรุปและคำแนะนำจากการศึกษาครั้งนี้ในสิงคโปร์ คือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด-19 จะหายติดเชื้อได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีผลทำให้พวก Breakthrough Case ไม่จำเป็นต้องกักตัวนานหลังตรวจเจอผลติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวก ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

สิงคโปร์มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ 80% ของประชากรทั้งประเทศภายในเดือนกันยายน 2021 และจะเปลี่ยนโควิด-19 จากโรคระบาด เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อทำให้ เปิดประเทศ เปิดเศรษฐกิจ ได้อีกครั้ง

นับถึงวันที่ 2-08-2021 คนในสิงคโปร์ฉีดวัคซีนแล้ว 63%

Infections Diseases Society of American ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องเพิ่มอัตราส่วนการฉีดวัคซีนมากขึ้น ควรฉีดวัคซีนในประชากรประมาณ 80-90%

ในปัจจุบัน มีคำแนะนำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วหายป่วย ต้องกักตัวต่ออีกไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่การศึกษาครั้งนี้มีข้อมูลชี้นำว่า สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วและมีการติดเชื้อ อาจไม่ต้องกักตัวนานก็ได้

แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็น Breakthrough Case หากไม่ต้องกักตัวนาน จะสามารถกลับมาทำงานต่อสู้กับโควิด-19 ได้เร็วขึ้น!!!

https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3143805/coronavirus-singapore-study-mrna-vaccines-effect-delta

Leave a Reply