ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะโควิด 34.9% เป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบสองโดส Breakthrough อังกฤษจะมีมากขึ้น สัญญาณชี้ชัด วัคซีนหยุดเดลต้าไม่ได้

เมื่อสัปดาห์ก่อน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ยังสามารถติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และแพร่เชื้อได้ง่ายเหมือนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ผลการศึกษาล่าสุดของสาธารณสุขอังกฤษ หรือ PHE รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 6-08-2021 มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

นับถึงปัจจุบัน สหราชอาณาจักรมีคนตายเพราะโควิด-19 รวม 130,178 คน และในปัจจุบัน เดลต้า คือ สายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดใน UK

การฉีดวัคซีนยังแสดงให้เห็นว่า สามารถป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและตายจากโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว

ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจากหลายสำนัก ยังมีน้อยเกินไปที่จะหาข้อสรุปได้ว่า คนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงเป็นผู้ที่แพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่นได้ในอัตราเท่าไร

แต่การค้นพบในเบื้องต้นของสาธารณสุขอังกฤษชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าในกลุ่มคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วและยังไม่เคยฉีดวัคซีน มีอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

สาธารณสุขอังกฤษแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 19-07-2021 พบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า 55.1% เป็นคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน และมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากถึง 34.9% เป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองโดสแล้ว

PHE ให้ความเห็นว่า ประชากรอังกฤษเกือบ 75% เป็นคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว และมีการคาดการณ์ว่า จะได้เห็นอัตราส่วนของ Breakthrough Case หรือผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

นอกจากสายพันธุ์เดลต้าแล้ว ยังมีโควิด-19 กลายพันธุ์ B.1.621 ซึ่งพบครั้งแรกในโคลอมเบีย แสดงสัญญาณของการหลบเลี่ยงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนโควิด-19 และยังสามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อื่นมาก่อนได้

อีกไม่นาน จะได้เห็นผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้นจากหลายประเทศว่า วัคซีนแต่ละยี่ห้อสามารถป้องกัน การติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล การตาย ในอัตราเท่าไรแน่

แต่สัญญาณในเบื้องต้นชี้ให้เห็นแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน หรือเป็นคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลย ทุกคนมีโอกาสเป็นพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 ได้พอๆกัน

วัคซีนที่เคยมีไว้ป้องกันการแพร่เชื้อ วันนี้อาจทำหน้าที่แค่กันตายให้ลดลงเท่านั้น!!!

https://www.reuters.com/world/uk/england-says-delta-infections-produce-similar-virus-levels-regardless-vaccine-2021-08-06/

Leave a Reply