มีวัคซีนสู้เดลต้าได้ คนจะตายน้อยลง Moderna รุ่นใหม่ มีภูมคุ้มกัน Delta

วัคซีนทุกยี่ห้อที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่มียี่ห้อไหนป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ 100% เพราะตอนที่วิจัยพัฒนาและทดลองวัคซีน ยังไม่มีสายพันธุ์เดลต้า

ในปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตวัคซีนทุกแห่ง กำลังวิจัยวัคซีนรุ่นใหม่เพื่องหาทางเอาชนะโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ทั่วโลก

Moderna ซึ่งเป็นวัคซีน mRNA มีการวิจัยพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่ที่ดูเหมือนจะมีข่าวความคืบหน้ามากที่สุด ขณะนี้ทางโมเดอร์นา เปิดเผยว่าได้ผลิตวัคซีนที่ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้สำเร็จ ผ่านการทดลองเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว

ในการทดลองระยะที่ 2 มีการทดสอบด้วยการฉีดวัคซีน 3 ชนิด ขนาด 50 ไมโครกรัมให้กับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ละคนมาก่อน เป็นการให้วัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สาม

เป็นการทดสอบกับโควิดกลายพันธุ์ 3 ตัว ซึ่งรวมถึง เดลต้า ด้วย ผลการทดลองพบว่า ระดับแอนติบอดีของผู้ที่ฉีดบูสเตอร์โดส 50 ไมโครกรัม จะสูงเท่ากับผู้ที่ฉีดวัคซีนรายใหม่ซึ่งได้ฉีดวัคซีนสองโดส 100 ไมโครกรัมแล้ว

Moderna แจ้งว่าได้ส่งรายละเอียดผลการทดลองเพื่อรอตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์แล้ว อีกไม่นานคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชัดเจนมากขึ้น

โควิด-19 มีการกลายพันธุ์ต่อเนื่อง ไวรัสมันต้องการอยู่รอด คนก็ต้องการอยู่รอดเช่นกัน

ความเร็วในการสร้างวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หมายถึงการลดการติดเชื้อและการตายของมนุษย์ได้

https://www.cnbc.com/2021/08/05/moderna-covid-vaccine-booster-produces-robust-response-against-delta.html

Leave a Reply