หากฉีดวัคซีนเร็วขึ้น วันนี้คนไทยจะตายน้อยลงอีกหลายพันคน

วันที่ 10-08-2021 เป็นอีกวันที่ประเทศไทยสร้างสถิติใหม่ มีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 มากที่สุด คือ 235 คน

7 วันที่ผ่านมา ประเทศไทยมี ผู้ติดเชื้อ/ตาย ตามนี้ คือ

10-08-2021 = 19,843 / 235

9-08-2021 = 19,603 / 149

8-08-2021 = 19,983 / 138

7-08-2021 = 21,838 / 212

6-08-2021 = 21,379 / 191

5-08-2021 = 20,920 / 160

4-08-2021 = 20,200 / 188

สรุปแล้ว นับถึงวันที่ 10-08-2021 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 795,951 คน ตาย 6,588 คน

ภายในเดือนสิงหาคม 2021 มีแนวโน้มที่จะได้เห็นผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยมากกว่าหนึ่งล้านคน

สายพันธุ์เดลต้า ทำให้วัคซีนลดประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังสามารถลดโอกาสเจ็บป่วยรุนแรงหรือตายของคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วได้จริง

อเมริกา มีคนตายเพราะโควิดสูงสุดวันที่ 12-01-2021 เท่ากับ 4,464 คน แต่วันนี้มีคนตายลดลงมากกว่า 10 เท่า วันที่ 9-08-2021 มีคนตาย 326 คน

สหราชอาณาจักร มีคนตายเพราะโควิดสูงสุดวันที่ 20-01-2021 เท่ากับ 1,824 คน แต่วันที่ 9-08-2021 มีคนตายเพียง 37 คน

แคนาดา มีคนตายเพราะโควิดสูงสุดวันที่ 29-12-2020 เท่ากับ 257 คน แต่วันที่ 9-08-2021 มีคนตายเพียง 9 คน

อิสราเอล มีคนตายเพราะโควิดสูงสุดวันที่ 20-01-2021 เท่ากับ 101 คน แต่วันที่ 9-08-2021 มีคนตายเพียง 17 คน

สาเหตุหลักที่ทำให้หลายๆประเทศมีคนตายเพราะโควิด-19 ลดลง เพราะพลเมืองในประเทศเหล่านี้ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร

นับถึงวันที่ 9-08-2021 ประเทศไทยมีผู้รับวัคซีนสะสมรวม 21,171,110 โดส ยังห่างไกลจากเป้าหมายที่วางไว้อย่างมาก

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสตั้งแต่วันที่ 24-05-2021 หรือประมาณสองเดือนครึ่งที่ผ่านมา

ถ้าคนไทยส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับนายกฯ ประเทศไทยคงมีตัวเลขคนตายลดลงกว่านี้อีกหลายพันคน

ความล่าช้าในการจัดหาวัคซีน คือ การปล่อยให้คนในประเทศไทยตายมากขึ้น!!!

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

Leave a Reply